01/10/2023
MPZP

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP (773) w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo

Na platformie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Urząd Miejski Wrocławia opublikował w dniu 5 stycznia 2022 roku ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo we Wrocławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały Nr XLVII/1248/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami Swojczycką, Marca Polo i Krzysztofa Kolumba.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres:

Urząd Miejski Wrocławia

Biuro Rozwoju Wrocławia

ul. Świdnicka 53

50-030 Wrocław

lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brw@um.wroc.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 roku.

5 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *