01/10/2023
Inwestycje

Odpowiedzi firmy WOMAK w sprawie inwestycji Swoja Olimpia

W dniu 15 lipca 2019 roku odbyły się w Radzie Osiedla przy ul. Swojczyckiej 118 konsultacje społeczne dla mieszkańców związanie z planowaną budową obiektu handlowego „Swoja Olimpia” , konsultacje były zorganizowane przez Zarząd Osiedla i inwestora oraz wykonawcę – firmę WOMAK.

Podczas spotkania skierowano do inwestora wiele pytań związanych z inwestycją, po konsultacjach zadawali je jeszcze Państwo w formie elektronicznej. Na wszystkie te pytania otrzymaliśmy właśnie odpowiedzi, które publikujemy poniżej:

PYTANIA DO INWESTORA i WYKONAWCY

ORGANIZACJA BUDOWY I PRZEBUDOWA DRÓG

– Czy na czas budowy wykonawca zapewni parking dla pracowników budowy?
– Czy zastawiać będą i tak już zastawioną Magellana?
– Jak – na czas budowy- zostanie rozwiązana sprawa połączenia linii autobusowej 118 i 115? Rozumiem, że budowa będzie obejmowała również przebudowę ulicy Swojczyckiej, po której jeżdżą autobusy.
– Kolejne pytanie dotyczy planowanej lini tramwajowej. Niestety na wizualizacjach brak jej/informacji o niej oraz według mnie miejsca na planowaną linię tramwajową. Ponoć przebieg torowiska był konsultowany z miastem. Czy możemy uzyskać więcej informacji na ten temat? Fajnie byłoby to też móc zobaczyć na wizualizacji 🙂
– Mam pytanie czy wjazd na parking galerii bedzie możliwy wylacznie z ul. Magellana? Jeśli tak to prawdopodobnie znacznie utrudni to ruch, a przydałby się tez dodatkowy pas zjazdowy ze Swojczyckiej, nie sądzicie?
– Kto będzie wykonawcą obiektu?
– Czy wjazd/ wyjazd będzie z ul Marco Polo? Jest tam już teraz ciężko: podwójne przejście dla pieszych + zatoczka+ przejazd kolejowy +ciężarówki stające i na wjeździe i na pasach. Może jest w planach zrobienie świateł na skrzyżowaniu i prawo/ lewo skręt?
– Jakich szczególnych utrudnień w ruchu mamy się spodziewać? Czy będą jakieś prace z wykopami w obszarze jezdni ulic?
– Gdzie będzie usytuowany przystanek tramwajowy i jaka będzie droga dojścia do wejść galeryjnych?
– Proszę podać terminarz prac i udostępniania usług ( od początku do końca)
– Jakie będą utrudnienia podczas budowy?
– Jakie będzie natężenie hałasu podczas budowy?
– Proszę podać drogi dojazdu na budowę ciężarówek obsługujących budowę?
– Proszę udostępnić wizualizacje szczegółowe rozwiązań komunikacyjnych uzgodnionych z miastem.
– Czy budowa inwestycji będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu kołowym? Gdzie konkretnie? Jak inwestor planuje rozwiązać to zagadnienie?
– Jak proces powstawania galerii SWOJA będzie nakładał się z realizacją linii tramwajowej? Czy będą one powstawały równolegle? Najpierw powstanie galeria (jeden z etapów), a potem dopiero linia tramwajowa?
– W którym miejscu zlokalizowany będzie wjazd na budowę (1 i 2 etapu) inwestycji?
– Czy przewidziane są jakieś alternatywne drogi komunikacyjne do ul. Magellana ? Czy przy tej okazji nie można by było zadbać o nawierzchnie ul. Kolumba ? Przebudowa nawierzchni była wielokrotnie zgłaszana w projektach obywatelskich, ale wciąż były ważniejsze sprawy. Wkrótce możliwość wjazdu i wyjazdu z Osiedla będzie bardzo utrudniona.
– Jakie prace i co obejmuje pierwszy etap galerii? Lub która część będzie budowana w tym
pierwszym etapie?
– W jakich godzinach będą prowadzone prace budowlane ?

ODPOWIEDZI

Tematyka przebudowy ulic Swojczyckiej i Magellana, a także linii tramwajowej, co łączy się z utrudnieniami w ruchu.

Womak Holding odpowiedzialny jest za zrealizowane inwestycji Swoja Olimpia na dwóch działkach, które rozgranicza ulica Magellana. W celu ułatwienia dostępu do nowego centrum zobowiązaliśmy się do częściowego sfinansowania przebudowy ulicy Swojczyckiej oraz do samodzielnej przebudowy ulicy Magellana. Udostępniliśmy również miastu teren pod przystanek tramwajowy, oraz linię tramwajową, oddając część naszego terenu. Przystanki będą mieściły się przy skrzyżowaniu Swojczycka/Magellana – na samym skrzyżowaniu. Będą prowadziły do chodników wzdłuż ul. Magellana.

Nie znamy szczegółowych planów miasta i harmonogramów prac. Wiemy z przekazów medialnych, że nie został rozstrzygnięty przetarg na mosty, co stanowi pierwszy etap w wieloetapowej przebudowie tego odcinka. Docelowo z ul. Swojczyckiej ma prowadzić prawoskręt do ul. Magellana. Nam, jako deweloperowi, zależałoby na jak najszybszej realizacji tej inwestycji przez miasto.

Jeśli chodzi o przebudowę Magellana, za którą jesteśmy odpowiedzialni, to tutaj będziemy tworzyli 3 pasy oraz chodniki, także ulica będzie poszerzana.

Ulice Marca Polo, czy Kolumba są poza terenem naszej inwestycji i nie znamy planów dot. ich przebudowy.

Wpływ budowy na życie mieszkańców

Budowa jest budową, która niestety wiąże się z pewnymi niedogodnościami i nie jesteśmy w stanie ich zupełnie wyeliminować. Nie spodziewamy się nadzwyczajnych utrudnień. Pamiętajmy, że budynki kubaturowo są niewielkie. Będzie można to porównać do budowy bloków jak Olimpia Port. Nie budujemy wielkiego obiektu. Będą to dwa budynki dwukondygnacyjne (parter i piętro), bez głębokich prac ziemnych, ponieważ nie budujemy parkingu podziemnego. Natężenie hałasu będzie więc charakterystyczne dla małej budowy.

Jeśli chodzi o dostawy, to materiały do nas dowożą firmy zewnętrzne prywatne, którym nie opłaca podróżować w okolicach szczytu. Wjazd na budowę z ul. Magellana bliżej ścieżki rowerowej (zarówno I, jak i II etap). To miejsce zostało wybrane przez miasto, nie było to naszą decyzją, gdyż dla nas preferowany był zjazd z ul. Swojczyckiej.

Prace na budowie będą prowadzone w standardowych godzinach: 6 – 16.00, a dla pracowników zapewniamy zaplecze budowy, w tym parking.

Prace rozpoczęły się jesienią br., a zakończenie pierwszego etapu to II Q 2021. II etap obecnie jest na etapie projektowym, natomiast szczegółowego harmonogramu nie możemy jeszcze podać. Należy pamiętać, że firma Womak Holding jest lokalnym deweloperem. W jednym terminie realizujemy jeden, dwa projekty. Najczęściej jest to jedna budowa oraz przebudowa dotychczasowych obiektów. Dlatego etapujemy nasze projekty i w pierwszej kolejności skupiamy się na etapie I.

Generalny Wykonawca zostanie wyłoniony jesienią. Poinformujemy o wyborze na naszej stronie internetowej.

DRZEWOSTAN

Jak zostanie wkomponowany drzewostan w architekturę galerii? Jaka cześć powierzchni terenu zostanie zielona? Czy jednak grozi nam zalanie betonem? Wstępne wizualizacje zagospodarowania terenu nie rokują.
Ile drzew zostanie wyciętych podczas budowy? I w którym miejscu?
Czy Inwestor kompensacyjnie nasadzi drzewa? Czy może to się odbyć na terenie osiedla?
Zachowujemy wszystkie drzewa, które znajdują się na ścieżce rowerowej, które zostały posadzone przez Archicom. Zachowujemy ilość drzew, która jest wymagana w MPZP plus szpalery od ul. Magellana, tam będą też realizowane dodatkowe nasadzenia. Natomiast wszystko, co znajduje się obecnie na terenie działki zostanie wycięte (drzewa, które są w kolizji z inwestycją zostaną wycięte). Dosadzimy drzewa, z czego słyniemy – na ostatniej inwestycji dosadziliśmy 70 drzew. Wzdłuż ścieżki rowerowej nowe drzewa będą stanowić barierę akustyczną. Do tego realizujemy zielony dach, na części inwestycji, co będzie szczególnie atrakcyjne dla mieszkańców Olimpia Port, ponieważ będą widzieli zielony dach ze swoich okien.

Na terenie osiedla kompensacyjne nasadzenia prowadził Archicom. Nie wchodzimy w ustalenia z osiedlem. Będziemy sadzić w okolicach ścieżki rowerowej i ul. Magellana.

NAJEMCY/LOKALE/ARCHITEKTURA BUDYNKU/DZIAŁANIE CENTRUM (PARKINGI)

Byłoby świetnie gdyby w projekcie oraz instrukcjach użytkowania lokali zapisano, że lokalizowane na elewacji reklamy i logo należy ograniczyć np. do dwóch kolorów. Tak jak się to robi na budynkach zabytkowych. Wszystko po to żeby uniknąć pstrokatych kolorów na stonowanej elewacji.
Co wchodzi w skład pierwszego i drugiego etapu? Czy to jest podział na strony względem Magellana? W którym etapie jest market Lidl?
Czy są przewidziane jakieś lokale usługowe w tym budynku?
Czy są planowana pula zatrudnienia dla mieszkańców Swojczyc , jako preferencja lokalnej społeczności?
Czy można spodziewać się ewentualnej współpracy Inwestora z lokalnymi Ngosami czy Zarządem Osiedla na polu wsparcia lokalnej społeczności? Np wparcia festynów, warsztatów czy innych aktywności?
Jacy inni najemcy (oprócz Lidla) będą naszymi sąsiadami na osiedlu? Jeśli umowy uniemożliwiają podanie konkretów – proszę chociaż o branże/rodzaje świadczonych usług
Czy parking dla pracowników i obsługi budowy będzie zapewniony – gdzie?
Jak zagospodarowana zostanie strefa granicząca z osiedlem? czy będzie to otwarta przestrzeń czy ogrodzona siatką?
W jakich godzinach prowadzony jest rozładunek towarów w Lidlu? gdzie zlokalizowana będzie rampa rozładunkowa? Którędy (przez Magellana i Marca Polo czy od strony Swojczyckiej) będą wjeżdżać TIR z dostawami?
Czy na terenie inwestycji powstaną miejsca parkingowe dla rowerów, czy będą zadaszone? czy będzie stacja rowerów miejskich?
Czy parking pod galerią będzie bezpłatny – na jakich zasadach? Czy będzie stacja do ładowania samochodów elektrycznych?
Proszę o informacje co jest planowane przy budynku M3 (Magellana 30) wzdłuż linii cmentarza.
Najemcy oraz etapowanie

Jest to podział na strony względem Magellana. Strona bliżej miasta to U2 i etap I i tam będzie realizowany LIDL, wraz z lokalami uzupełniającymi ofertę głównie spożywczą, tj. piekarnia, sklep mięsny. Po drugiej stronie ul. Magellana znajdzie się budynek U3, czyli etap II, w którym planujemy uzupełnienie przez ofertę gastronomiczną, usługową, centrum rekreacyjno – sportowe w naszej autorskiej odsłonie, którą dopiero opublikujemy przy komunikacji etapu II. Planujemy realizację 30 lokali. Dodatkowo możemy powiedzieć, że w naszych centrach zwykle znajdują się drogeria, usługi bankowe, pocztowe, kwiaciarnie, nierzadko usługi medyczne. Szczegółowa lista lokali będzie jednak pewna po zakończeniu procesu komercjalizacji.

Budujemy centrum handlowo – usługowe. Szczegóły dot. najemców będziemy mogli podawać dopiero po zakończeniu procesu komercjalizacji. Na tę chwilę potwierdzamy Lidla i rozmawiamy z lokalami uzupełniającymi ofertę Lidla w I etapie. II etap jest w trakcie komercjalizacji.

Dostawy

Dostawy nie utrudniają ruchu, ponieważ odbywają się we wczesnych godzinach rannych. W obszarze ulicy Magellana będzie realizowana przebudowa – poszerzenie jej i wykonanie chodników oraz pasów dla pieszych. Dodatkowo w przypadku Lidla, rampa rozładunkowa będzie mieścić się w budynku od ul. Swojczyckiej, więc ograniczamy hałas – od strony osiedla nie będzie strefy dostawczej, ani w etapie 1, ani 2, co było wymogiem Archicom przy zawieraniu umowy.

Współpraca z lokalnymi działaczami, zatrudnienie

Przy każdej naszej inwestycji wspieramy lokalne struktury samorządowe i osiedlowe i zależy nam na szerokiej współpracy. Zwykle również jesteśmy obecni podczas festynów osiedlowych. Natomiast należy pamiętać, że budujemy małe osiedlowe centrum handlowe, które nie ma takiego budżetu marketingowego, jak wielkopowierzchniowe galerie handlowe. Natomiast z chęcią będziemy uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności przez udostępnianie miejsca pod organizację lokalnych inicjatyw. Womak jest nie tylko deweloperem, ale także zarządcą nieruchomości komercyjnych. Budujemy dla siebie, w przeciwieństwie do deweloperów, którzy kończą budowę i sprzedają inwestycję, my później także nią zarządzamy. Zależy nam więc na współpracy z lokalną społecznością i synergii działań.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, mamy zaplanowanych 30 lokali handlowo – usługowych. Zachęcamy lokalnych usługodawców do kontaktu z naszym Działem Komercjalizacji, w celu najmu lokali, które posiadamy w ofercie. Wówczas będziecie Państwo mieli pełen wpływ na zatrudnienie mieszkańców.

Grodzenie i parkingi, miejsca dla rowerów

Docelowo otwarta przestrzeń, na czas budowy jesteśmy prawnie zobowiązani do ogrodzenia terenu dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Miejsca dla rowerów zakładamy, natomiast nie będą zadaszone. Stacja rowerów miejskich – jesteśmy chętni oddać teren pod stację i rozmawiamy z Nextbikiem w tej sprawie, natomiast przewidujemy, że będzie to dopiero w drugim etapie, po skonkretyzowaniu planów na pętlę tramwajową.

Parking będzie bezpłatny na czas robienia zakupów. Natomiast wjazd będzie regulowany i ma służyć klientom centrum.

Planujemy stację ładowania pojazdów elektrycznych, jednak realizacja zależy od rozmów z potencjalnymi operatorami. Przygotowujemy instalację pod realizację.

Magellana 30

Tutaj przewidziane są parkingi.

Logotypy na inwestycji

Nie ma wymogu ze strony konserwatora miejskiego, by logotypy były jedno bądź dwubarwne. Najemcy nie są chętni do ograniczeń kolorystycznych, a witryny sklepowe są do ich wyłącznej dyspozycji. Te szyldy reklamowe, które znajdują się na elewacji, będą projektowane przez architekta i będziemy się starać zaaranżować je w sposób nie wpływający negatywnie na estetykę obiektu. Architekci z firmy PAG, projektujący budynek, w tym Tomasz Głowacki to znane osobistości z rynku architektonicznego. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby budynek był jak najbardziej wkomponowany w istniejącą architekturę, co nie jest typowe dla centrów handlowych, które zwykle projektowane są tak, by jak najbardziej wyróżniać się z terenu. Należy jednak pamiętać, że w celu komercjalizacji obiektu, musimy również odpowiadać na oczekiwania najemców, a ci chcą być widoczni.

Sprawę koordynuje: Rafał Pietrzak

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *