//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Odpowiedz WIM na postulaty mieszkańców i RO

close up photography of brickwall
Photo by Steve Johnson on Pexels.com

Publikujemy negatywną odpowiedź od Działu Zarządzania Transportem w sprawie postulatów zgłoszonych na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W związku z tym:

– prosimy przedstawicieli ulicy Rolniczej o kontakt w sprawie rozmów nad innym rozwiązaniem;
– jeżeli chodzi o wzmożenie kontroli i nadzoru policji nad przestrzeganiem zakazu do 15ton,  Rada Osiedla będzie nadzorować ten proces, ale prosimy Państwa o pomoc w przesyłaniu wszelkich informacji o zauważonych nieprawidłowościach lub bezpośredni kontakt z Policją pod numerem 71 340 32 12 lub do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego tel. 71 3265160
– w sprawie ponownego otwarcia Blizanowic jesteśmy w stałym kontakcie z WIM.

Witam

Zgodnie z wcześniejszą informacją uprzejmie informuję, że projekt zmiany ograniczenia tonażu na wjeździe do Wrocławia ulicą Strachocińską ( zmiana z 15 t na 3,5 t) został przedłożony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu dzisiejszymm. Niestety uzyskał negatywną opinie wszystkich jej członków. Komisja stwierdziła , że problem nie leży w tym do jakiej wartości DMC zostanie ograniczony wjazd tylko w przestrzeganiu przez kierowców znaku zakazu. W związku z tym Komisja zobowiązała Policję do objęcia wjazdu do miasta przez ul. Strachocińską  nadzorem  w godzinach od 6.00 do 9.00. Dodatkowo WIM wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych w tym zakresie przez Wojewódzka Inspekcje Transportu Drogowego. Przedstawiona została również  propozycja Rady Osiedla oznakowania skrzyżowania ulic Narciarskiej i Strachocińskiej. Ten wniosek również uzyskał opinię negatywną . Komisja potwierdziła brak możliwości egzekucji takiego oznakowania. W odniesieniu do działań związanych ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Wilczyckiej  informuję , że prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym i Burmistrzem Gminy Siechnica w sprawie otwarcia drogi Tresto – Blizanowice po , będących na ukończeniu,  robót  na przepuście drogowym oraz w sprawie korekty harmonogramu remontu drogi i przeprowadzenia jej w okresie wakacyjnym.
Do czasu zakończenia rozmów wstrzymujemy się z decyzjami  związanymi ze zmianami w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Strachocińska – Wilczyckiej bądź w ciągu ulicy Wilczyckiej.

Pozdrawiam
Grażyna Nosek
Kierownik Działu Zarządzania Ruchem

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *