01/10/2023
AktualnościInwestycje

Obwieszczenia Prezydenta Wrocławia dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium

Obwieszczenia Prezydenta Wrocławia dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

W związku z procedurą dotyczącą sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym publikujemy niezbędne dokumenty i obwieszczenia dotyczące zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres:

Urząd Miejski Wrocławia,

Biuro Rozwoju Wrocławia

ul. Świdnicka 53

50 – 030 Wrocław

lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres:

brw@um.wroc.pl

lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *