//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Niefortunna zmiana nazewnictwa przystanków „Smocza” i reakcja Rady Osiedla

EDIT 23.08.2018 – Po naszej interwencji nazwa „Smocza” zostaje! * * * * * *

Z ogromnym zdziwieniem odnotowaliśmy dziś informację, że miasto zmienia nazwy dwóch przystanków MPK „Smocza” na „Wykładowa”.  Informacje przekazali nam mieszkańcy, zaniepokojeni notką prasową z 20 sierpnia. Po szybkiej interwencji w WTRze rysuje się dość ponury obraz zmian prowadzonych za plecami Rady Osiedla a także mieszkańców.
Fakty:
1. Anonimowa (ze względu na RODO) osoba (nie mamy pewności, że jest mieszkańcem naszego osiedla) zgłasza w kwietniu 2018 wniosek o zmianę nazwy przystanków „Smocza” oraz o zmianę nazwy ulicy Smoczej. W piśmie powołuje się na irracjonalne argumenty.
2. WTR wydaje negatywną opinię o zmianie nazwy, ale wpływa drugi wniosek (od tego samego nadawcy) o zmianie powołującej się na fakt korekty lokalizacji przystanku.
3. Miasto przychyla się do zmiany nazwy przystanków i zapowiada wprowadzenie poprzez notkę medialną.
4. Na żadnym etapie ww zmian nie jest informowana ani Rada Osiedla, ani mieszkańcy.
5. Osoba wnioskująca bezprawnie posługuje się nieprawdziwym „faktem konsultacji” z Zarządem Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.
6. Wydawana jest wiążąca decyzja, skutkująca zmianą nazw przystanków, zmianą rozkładów jazdy, zmianami na portalach i w aplikacjach miejskich – co doprowadza do nieuzasadnionych kosztów ponoszonych z budżetu Gminy Wrocław.

Ponieważ rodzaj podnoszonych przez wnioskodawcę argumentów, które uznajemy za niepoważne i irracjonalne, może być powodem niebezpiecznego precedensu na niekorzyść Wrocławia i jego Mieszkańców, Zarząd Osiedla wystosował pismo protestacyjne i wstrzymujące taki tryb prowadzania istotnych dla osiedla zmian.

Jako samorząd osiedlowy, najbliższy mieszkańcom osiedla, wnosimy stanowczy sprzeciw przeciwko braku informacji oraz opiniowania przez RO, tak ważnych elementów jakim jest wprowadzanie zmian w nazewnictwie.

Publikujemy, uzyskane w trybie interwencji, wnioski i korespondencję, a także publiczną dyskusję na forum osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Pismo wnioskującego z dnia 21 kwietnia 2018 oraz odpowiedź WTR w sprawie wniosku o zmianę nazw. 

Pismo Zarządu Osiedla do WTR w sprawie wstrzymania procedury zmiany nazw. 


Dyskusja publiczna na forum FB.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *