01/10/2023
AktualnościMPZP

MPZP nr 516 – rejon ul. Tatarakowej – trzecie wyłożenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu w dniach od 18 lutego 2021 roku do 12 marca 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 301 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/.

Termin składania uwag: 29 marca 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 15:30 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, al. Aleksandra Brücknera 10, 51-410 Wrocław (wejście po lewej stronie budynku). Wjazd na parking znajduje się przy ul. Toruńskiej 72.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres:

Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia,

ul. Świdnicka 53,

50-030 Wrocław

lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brw@um.wroc.pl lub za pomocą platformy ePUAP lub podczas dyskusji publicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 roku.

Z up. Prezydenta Wrocławia
Wiceprezydent Wrocławia

Uwaga!

Informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *