//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Mariusz Tokarz – kandydat do Rady Miasta Wrocławia

Nadszedł czas wyboru nowych radnych miejskich. W niedzielę – 21 października – oddamy głos na tych, którzy będą reprezentować interesy naszego osiedla na forum miasta. Od dziś prezentować będziemy tych, którzy ubiegają się o mandat z naszego okręgu. Tych, którzy mają konkretny plan dla naszego osiedla.

Mariusz Tokarz jest kandydatem do Rady Miejskiej Wrocławia, rekomendowanym i popieranym przez Radę Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.

Mariusz od 9 lat aktywnie działa w Radzie Osiedla, obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Bardzo dobrze zna problemy tej części miasta, jest merytoryczny i skuteczny, chętnie włącza się w dyskusje i konsultacje na poziomie lokalnym i miejskim. Jest od lat częścią osiedlowego zespołu aktywnie zajmując się ważnymi dla mieszkańców sprawami m.in reaktywacja linii kolejowej 292 czy przebudowa ulicy Miłoszyckiej. Aktywnie wspiera WBO, był także liderem projektów.

Założył portal swojczyce.pl oraz fanpage osiedli na FB, a także współtworzył Stowarzyszenie Wratislaviae Amici promujące historię Wrocławia i Dolnego Śląska. Jest laureatem nagrody Prezydenta Wrocławia w 2009 roku za promowanie miasta i regionu. Ma 46 lat, żonę i trójkę dzieci, zawodowo od prawie 30 lat związany jest z energetyką i Odrą.

Poznajcie główne założenia programu Mariusza dla naszego osiedla.” Zdecydowałem się ubiegać o mandat do Rady Miejskiej Wrocławia. Jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenia i sukcesy mogą sprawić, że Wrocław stanie się jeszcze lepszy i otwarty na potrzeby mieszkańców…ZAGŁOSUJ NA MNIE

Priorytety:

  • Wyrównanie poziomu życia na peryferyjnych osiedlach, głównie w kwestii dostępu do placówek edukacyjnych i kulturalnych
  • Rewitalizacja obszarów miejskich, szczególnie tych mocno zdegradowanych i zaniedbanych mających wpływ na estetykę otoczenia
  • Sprawna komunikacja miejska będąca prawdziwie realną alternatywą dla zakorkowanych dojazdów do centrum Wrocławia
  • Rozpoczęcie prac nad projektem Trasy Swojczyckiej
  • Tramwaj na Strachocin Swojczyce Wojnów oraz do innych peryferyjnych osiedli
  • Zrównoważony rozwój miasta w oparciu o przemyślane inwestycje deweloperskie połączone z odpowiednią i niezbędną infrastrukturą
  • Zwiększenie kompetencji oraz funduszy dla Rad Osiedli, które najlepiej znają swoje lokalne potrzeby i problemy i potrafią je skutecznie rozwiązywać
  • Wyłączenie z obwodów łowieckich obszarów miejskich, w szczególności tych peryferyjnych pełniących często funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców
  • Kompleksowa budowa ścieżek rowerowych i całej niezbędnej infrastruktury pieszo – rowerowej
  • Ochrona środowiska w oparciu o realizację uchwały anty smogowej, w szczególności eliminacja zagrożeń środowiskowych w miejscach zdominowanych przez budownictwo mieszkaniowe.”


Mariusz startuje z listy Bezpartyjny Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka, lista nr 13, okręg nr 2, miejsce nr 7.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *