01/10/2023
Komunikacja miejska

Linia 115 – korekty taboru, badania napełniania pojazdów, diagnoza

W związku z nadmiernym obciążeniem linii 115 Zarząd Osiedla wystąpił w lutym br do Wydziału Transportu z wnioskiem:

  • o ponowne badanie napełnienia na linii 115 i 118
  • zmianę taboru na linii 115 na pojazdy przegubowe
  • dostosowanie częstotliwości w rozkładzie jazdy

Dodatkowym elementem obciążającym linie 115 i 118 jest uruchomienie przez Czernicę bezpłatnej komunikacji dowożącej pasażerów z terenu tej gminy do pętli Wrocław-Łany. Argument ten podnieśliśmy we wniosku, ponieważ wpływa on na liczebność pasażerów. Wniosek w tej sprawie wystosowano w dniu 23 lutego 2018 

W marcu otrzymaliśmy odpowiedź, która zawierała deklarację korekty taboru polegającą na wprowadzeniu na wybrane kursy tej linii dodatkowych autobusów przegubowych zamiast dotychczas kursujących autobusów solo. Korektę tę zapewne Państwo zauważyliście. Jednocześnie po zmianach, od marca aż do kwietnia prowadzone są badania napełnienia pojazdów w celu oceny skuteczności wprowadzonego rozwiązania. Wyników badań możemy spodziewać się w połowie kwietnia, o czym Państwa poinformujemy. Odpowiedź z WTR na wniosek z dnia 23 lutego

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *