//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Korespondencja w sprawie inwestycji – siłownia plenerowa w parku osiedlowym

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
DW: Zarząd Inwestycji Miejskich
Data : 14 styczeń 2014 r.
_______________________________

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za konsultacje i wizję lokalną, które odbyły się w dniu 14.01.2014 dotyczącą m.in. planowanej realizacji doposażania parku przy ulicy Włościańskiej/Strachocińskiej.

Dwa wioski, złożone przez mieszkańców naszych osiedli, które były poddane pod głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013, posiadały część wspólną: budowę zewnętrznej siłowni plenerowej. Projekty powstały niezależnie od siebie, ale już na etapie promocji i głosowania podjęto wspólne działania, dostrzegając zbieżność interesów społecznych. W głosowaniu obydwa projekty uzyskały ogromną akceptację środowiska lokalnego, co świadczy o zapotrzebowaniu naszych osiedli na tego typu udogodnienia dla mieszkańców.

Dlatego właśnie tę inwestycję, uważamy za słuszną z punkty widzenia wykorzystania funduszy, które Państwo posiadacie na tego typu zadania.
Zarząd Osiedla uważa, że najlepszą z rozważanych lokalizacji jest park przy ulicy Włościańskiej. Usytuowany w centralnej części osiedla,z dojazdem od strony ulic Strachocińskiej oraz Włościańskiej. Łatwy dostęp do siłowni będzie generował wysoką liczbę użytkowników z terenu osiedli, zarówno naszych, jak i ościennych. Dla mieszkańców park, to rekreacja i wypoczynek, dlatego jest to najlepsza lokalizacja do pełnienia funkcji uzupełniającej: czynnego uprawiania sportu. Dodatkowym argumentem jest fakt, że teren ten znajduje się pod zarządem ZZM we Wrocławiu. Wskazany podczas konsultacji termin wykonania doposażenia – lipiec 2014 – jest z punktu widzenia Rady Osiedla bezkolizyjny. Cieszy nas fakt, że plenerowa siłownia zacznie działać jeszcze w okresie letnim, stając się użyteczną od momentu otwarcia. Dlatego, w świetle powyższego, Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów:

– wnosi o przeznaczenie wskazanych przez Państwa środków finansowych, na realizację plenerowej siłowni zewnętrznej (wskazanej jako element aż dwóch wniosków do WBO 2013),
– wnosi i pozytywnie opiniuje lokalizację na działce gminnej, zgodnie z załączoną mapą własności (lokalizacja ta była wskazywana we wniosku nr 113 WBO2013)
– wnosi o możliwość czynnego uczestniczenia Zarządu Osiedla w procesie realizacji zdania (jako czynnik doradczy, opiniotwórczy, inne).
– prosimy także o odpowiednie oznaczenie urządzeń, a także ustawienie tablic informacyjnych przy wejściu do parku od strony Strachocińskiej i Włościańskiej (łatwi to orientację usytuowania siłowni). Jednocześnie prosimy o przegląd i regulację zieleni na terenie parku.

Zarząd Osiedla i liderzy projektów WBO2013, które siłownię plenerową ujęły we własnych koncepcjach, będą czynnie uczestniczyli w promowaniu nowego miejsca rekreacji.

Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony nam czas, Państwa zaangażowanie i przychylność dla naszej lokalnej społeczności.

W imieniu mieszkańców:

Renata Piwko-Wolny i Mariusz Tokarz

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący
Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

ul.Swojczycka 118 51-501 Wrocław.
Tel./fax: 71348-38-29,
email: sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl
www: swojczyce.pl

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *