01/10/2023
Inwestycje

Jest przetarg na remont ul. Kolumba!

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców osiedla Olimpia Port. Zarząd Dróg i Utrzymania miasta ogłosił pod koniec września przetarg na zadanie – Przebudowa ul. Kolumba polegająca na budowie odcinka kanalizacji deszczowej.

Po wielu naszych interwencjach i staraniach o kompleksowy remont tej ulicy w końcu podjęto decyzję o konieczności budowy odwodnienia drogowego oraz odbudowy nawierzchni drogowej ul. Kolumba od nowej nawierzchni ul. Marco Polo do nowej nawierzchni ul. Kolumba w rejonie wjazdu na osiedle (Kolumba 9)

Dokumentacja obejmuje projekt branży sanitarnej w zakresie budowy odwodnienia drogowego jak również odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Zakres opracowania obejmuje m.in:
· budowę odwodnienia drogowego wraz z wpięciem w istniejący układ kanalizacji deszczowej
· odbudowę nawierzchni drogowej.

W związku z planowaną budową odwodnienia drogowego konieczna będzie odbudowa i przebudowa istniejącej nawierzchni drogowej. Zakłada się również przeprofilowanie nawierzchni w celu usprawnienia odpływu wód po opadach atmosferycznych. W ramach odbudowy nawierzchni zostanie wykonana:

 • jezdnia ul. Kolumba o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z poboczem utwardzonym o nawierzchni z kruszywa
 • obramowanie jezdni krawężnikami
 • Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.12.2020.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – pok.
  nr 1 Biuro Obsługi Interesanta do 15.10.2020r. do godz. 09:30 i zaadresować zgodnie
  z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
  wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
  kurierską.
 3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie
  zwrócona wykonawcy stosownie do art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek B sala konferencyjna,
  w dniu 15.10.2020r. o godz. 10:00
0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

2 komentarze do “Jest przetarg na remont ul. Kolumba!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *