30/09/2023
AktualnościKomunikacja

Jak ma wyglądać transport publiczny we Wrocławiu? Zabierz głos! Weź udział w konsultacjach

Przygotowywany jest Plan Transportowy dla Wrocławia. To dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska. Zapoznaj się z nim i podziel się swoimi pomysłami. Do 30 marca trwają konsultacje. 

Zapoznaj się z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia. W skrócie nazywać go będziemy również Planem Transportowym Wrocławia.

To ważny dokument dla realizacji przez Wrocław polityki zrównoważonego transportu. Obowiązek jego opracowania nakłada na miasto ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe, zaproponowano konkretne działania, które należy podjąć, aby realizować politykę transportową, odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.

Plan:

  • określa cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu,
  • wskazuje na przedsięwzięcia priorytetowe i długofalowe dotyczące rozwoju transportu,
  • ocenia i prognozuje potrzeby przewozowe z uwzględnieniem trendów demograficznych,
  • wskazuje na przedsięwzięcia inwestycyjne istotne dla osiągnięcia założonych celów,
  • wyznacza standardy obsługi w transporcie publicznym,
  • prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Podczas konsultacji chcemy pokazać planowane inwestycje i modernizacje, mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej Wrocławia i okolic oraz to, jak wpłyną na ogólny kształt komunikacji miejskiej. Przedstawimy strategiczne wyzwania, przed którymi stoi Wrocław i którym musi sprostać, dążąc do wdrażania zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Więcej informacji na stronie wroclaw.pl

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *