//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Inwestycje Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Osiedla, Radni podjęli dyskusję i uchwałę podsumowującą ostateczne propozycje do Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021, którą z Państwem konsultowaliśmy w drugiej połowie 2019.
Radni przedyskutowali wyniki konsultacji pod kątem priorytetów dla mieszkańców osiedla Strachocin-Swojczyce Wojnów. W rezultacie podjęto uchwałę nr UCHWAŁA NR XXXIII_114_19, w której Rada Osiedla postanawia skierować do oceny formalnej i merytorycznej propozycje inwestycji na osiedlu Strachocin – Swojczyce-Wojnów z Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021, w następującej kolejności (według priorytetu od najwyższego):

 1. Projekt i budowa azyli bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu ulicy Strachocińskiej w kwocie nie przekraczającej 200.000,00zł
  Projekt i budowa chodnika przy ul. Chałupniczej strona zachodnia w kwocie nie przekraczającej 200.000,00zł
  Projekt Parku na Swojczycach w kwocie nie przekraczającej 150.000,00 zł
  Projekt i wykonanie nawierzchni sięgacze Włościańska etap I w kwocie nie przekraczającej 150.000,00 zł
  Montaż barierki oddzielającej chodnik na wysokości posesji Strachocińska 21 (przy przedszkolu) o wartości 2 958,00 zł
  Montaż ławeczek i koszy koło stawu na rogu Włościańska/Kołodziejska o wartości 5 000,00 zł
  Wykonanie nawierzchni sięgacze Włościańska etap II do kwoty 353 980,00 zł


KONTEKST Funduszu Osiedlowego.

Prezydent Wrocławia, dzięki staraniom środowiska radnych osiedlowych skupionych w ramach Wrocławskiego Forum Osiedlowego, powołał do życia Fundusz Osiedlowy.
Każde z 48 wrocławskich osiedli otrzymało określoną pulę środków z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych mieszczących się w przyznanej kwocie.
Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów ma do dyspozycji 707 958,72 zł na lata 2020-2021.
Według regulaminu Funduszu Osiedlowego można zgłosić inwestycje na 150% tej kwoty, czyli na 1 061 938,08 zł.


Należy podkreślić, że wymogiem dla złożenia wniosków do Funduszu Osiedlowego przez Radę Osiedla było przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych. Miały one na celu wzmacnianie postaw obywatelskich wśród mieszkańców i dialog o przestrzeni osiedlowej na najniższym szczeblu samorządu.
Fundusz Osiedlowy, obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i programu Mikrogranty, jest jednym z kluczowych elementów partycypacyjnego budżetu Wrocławia. Dzięki zasadom Funduszu Osiedlowego wzrasta podmiotowa rola Rad Osiedli w kształtowaniu ładu przestrzennego na osiedlach i tworzeniu silnych społeczności lokalnych. Proces konsultacyjny i wyniki konsultacji osiedlowych, zawarte są szczegółowo z notatce sporządzonej przez Zarząd Osiedla SSW, która dostępna jest TUTAJ:

Notatka z konsultacji FO oraz proces konsultacji SSW

Propozycje Rady Osiedla poddane w ankiecie głosowaniu i uzyskane wyniki:

 1. Chodnik z oświetleniem Murowana-Miłoszycka 19,9%
 2. Chodnik przy ul. Chałupniczej (strona zachodnia) 22,30%
 3. Chodnik na stację Swojczyce przy ul. Gospodarskiej 16,90%
 4. Deptak spacerowy z nasadzeniami Perkusyjna – Ubocze 8,30%
 5. Chodnik Osadnicza – Mysłowicka 4,30%
 6. Wdrożenie konsultacji parkingowych na Olimpia Port/Nowy Port 28,60%
 7. Projekt parku pomiędzy Swojczycami, a Strachocinem 35,90%
 8. Sięgacze Włościańska i Zagrodnicza 23,60%
 9. Poprawa nawierzchni ul. Perskusyjnej na odcinku należącym do ZdiUM 5%
 10. Azyle bezpieczeństwa dla pieszych w miejscach gdzie jest szczególnie duży ruch 27,20%
 11. Monitoring wideo: Zespół Szkolno-Przedszkolny ul Strachocińska, oraz ul Miłoszycka na wysokości kościoła pw św Jacka 13,60%

Należy wyjaśnić, że pozycja pt „Wdrożenie konsultacji parkingowych na Olimpia Port/Nowy Port” (pomimo wcześniejszego ujęcia w ankietowaniu) nie była poddana pod dyskusję Rady, ponieważ ustalono, że proces ten wdrożony będzie samodzielnie przez Miasto.
Podczas dyskusji Radni wzięli pod uwagę 4 pozycje z największą ilością głosów mieszkańców, a następnie w głosowaniu indywidualnym nadali im spersonalizowaną rangę, która zadecydowała o ustaleniu priorytetu w uchwale. Dodatkowo ujęto dwa drobne zadania oraz II etap sięgaczy ulicy Włościańskiej jako uzupełnienie kwoty do 150% wartości FO dla osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów.

O szczegółach weryfikacji przez Urząd Miejski, będziemy Państwa informować na bieżąco.
Rozpatrzone i zweryfikowane propozycje FO będą realizowane w latach 2020-2021. W roku 2021 zostanie wdrożony kolejny proces na lata 2022-2023.

Organizator konsultacji – Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.
Koordynator konsultacji – Renata Piwko-Wolny.
Realizacja konsultacji – Renata Piwko-Wolny oraz Rafał Pietrzak.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *