21/09/2023
Komunikacja miejska

Interwencja w sprawie linii 115 – niektóre kursy poza rondem

Interwencja do WTR  i MPK – kursy poza Rondem Reagana
______________________________________________________________________________________
  

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego
 ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4; 50-032 Wrocław  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 50-316 Wrocław, ul. B. Prusa 75-79

Wrocław 2014.09.03  

Dotyczy kursów autobusów linii 115, które nie wjeżdżają na Rondo Reagana oraz oznaczenia peronu 4
 __________________________________________________________________________________________________  

Szanowni Państwo,  

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów wnosi o :  

1/.  pilne skierowanie kursów z oznaczaniem (X) na Rondo Reagana -> Szczytnicka/Reja -> zajezdnia, ze szczególnym uwzględnieniem kursów w godzinach pomiędzy 7.00 – 9.00,  

2/. prawidłowe oznaczenie wejścia z przejścia podziemnego  na peron 4 Ronda Reagana, wskazujące na odjeżdżającą linię 115.
 

Uzasadnienie.

Intencją naszych działań było skrócenie i ułatwienie podróży mieszkańcom naszych osiedli, poprzez optymalizację miejsc przesiadkowych dla linii 115, a także optymalizacja rozkładu jazdy  i zsynchronizowanie go z liniami podążającymi w głąb miasta.  Prosimy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wprowadzanie przez WTR dwóch różnych miejsc docelowych  – tj. Rondo Reagana oraz Grunwaldzki Center –  jest niezwykle uciążliwe dla pasażerów, a w szczególności dla Seniorów oraz młodzieży szkolnej i osób podążających do pracy. 

Rozwiązanie takie wprowadza chaos informacyjny i dezorganizację podróży, utrudnia także racjonalne zaplanowanie godziny dojazdu np. do pracy czy szkoły/uczelni.  Podkreślamy również, że kursy oznaczone (X) pomiędzy godzinami 7.00 a 9.00 ( 3 kursy, vide http://www.wroclaw.pl/przystanek-wojnow-linia-115-kierunek-reja-slupek-24718) odbywają się w tzw. szczycie komunikacyjnym, a co za tym idzie, podróżujący mają mniejsze szanse na zoptymalizowaną podróż. Prosimy pamiętać, że podróżujący przesiadający się na Rondzie Reagana ma największe szanse na dotarcie o czasie do celu podróży, ponieważ:

 – ma największy wybór dostępnych w tym rejonie linii autobusowych/tramwajowych na jednym węźle przesiadkowym
 – ma pełną informację na tablicach świetlnych o możliwych spóźnieniach czy podróży alternatywnymi liniami,  
 – ma możliwość bezpiecznego i spokojnego przemieszczenia się pomiędzy peronami czy  przesiadki do innej linii, bez konieczności pokonywania kilkuset metrów ( jak to ma w przypadku wjazdu autobusu pod Grunwaldzki Center),
 – młodzież szkolna ma możliwość kontynuacji podróży do przystanku przy ulicy Reja ( najbliższej  i najbezpieczniejszej lokalizacji gimnazjum nr 13, do której dojeżdża ogromna ilość dzieci z rejonu Wojnów-Strachocin-Kowale-Swojczyce-Sępolno),
 – osoby w wieku senioralnym oraz osoby niepełnosprawne korzystają z dobrodziejstw Ronda Reagana ( m.in. windy, zadaszony i bezpieczny węzeł przesiadkowy, łatwa komunikacja z okolicznym handlem i usługami).  

Podkreślamy również, aby Wydział Transportu wziął pod uwagę fakt, że linia nr 115 jest jedyną linią obsługującą nasze osiedla. Należy zatem maksymalnie ułatwić podróż mieszkańcom, do czasu  gdy Miasto zdecyduje się w przyszłości na rozwinięcie siatki połączeń. Do tej pory jednak, musimy dołożyć wszelkich starań o bezpieczeństwo podróży i wygodę mieszkańców, a nie – jak podkreśla WTR i MPK – wygodę w zjeździe do zajezdni przez autobusy MPK.

Zmieńmy priorytety:  to MPK jest dla mieszkańców a nie odwrotnie.


 Z poważaniem  

Renata Piwko-Wolny
 Przewodnicząca Zarządu Osiedla
 Strachocin-Swojczyce-Wojnów
 email: renata.piwko@radaosiedla.wroclaw.pl

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *