21/09/2023
Komunikacja miejska

Interwencja w sprawie linii 115 – napełnienie autobusów

Interwencja do WTR  i MPK – m.in. ” napełnienia” autobusów.
______________________________________________________________________________________
  

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego
 ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4; 50-032 Wrocław  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 50-316 Wrocław, ul. B. Prusa 75-79

Wrocław 2014.10.21

_________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów prosi o pilne wykonanie badań napełnienia pojazdów na linii 115 oraz ich rzetelną analizę pod kątem zmian w taborze i w rozkładzie jazdy.

Obserwujemy stale rosnącą liczbę pasażerów na linii 115, co sygnalizowaliśmy Państwu już w sierpniu br przy okazji wnioskowania o nowy tabor. Ostatnie dwa lata przyniosły m.in. rozbudowę nowych osiedli na trasie linii 115 i 118, a także przyrost zatrudnienia w okolicznych zakładach pracy (np. Volvo, 3M), co przekłada się na wzrost użytkowników komunikacji miejskiej. W godzinach szczytu przystanki przy ulicy Swojczyckiej (Monopolowa, Swojczycka, Magellana) – jeszcze do niedawna słabo uczęszczane – odnotowują od paru do kilkunastu wsiadających na jeden kurs. Dodatkowo na naszych osiedlach chętnie zamieszkują – ze względu na niewielką odległość od Politechniki i Uniwersytetów usytuowanych w obrębie Placu Grunwaldzkiego – studenci, którzy także generują dodatkowe obciążenie jedynej linii komunikacji miejskiej (na trasie od Sępolna do Wojnowa).

W ostatnich tygodniach nagminne są sytuacje gdy, z powodu dużej liczby wsiadających, z przystanków Zagrodnicza, Niedziałkowkiego, Mikołowska, Swojczyce, Magellana oraz Monopolowa, autobusy nie zabierają wszystkich oczekujących pasażerów. Z obserwacji wynika także, że autobusy linii 115 mają kłopoty z utrzymaniem się w rozkładzie jazdy. Częste są kursy tzw. skumulowane, co oznacza, że na przystanek podjeżdżają na przykład 2 lub 3 pojazdy, w odstępach np. 1-2 minut, po czym następuje „dziura” w kursach trwająca od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut. Rodzi to niesłychany dyskomfort podróżujących „do” i „z” pracy, uczelni, szkoły. Ponieważ w godzinach szczytu, trasa Plac Grunwaldzki <–> Wojnów, pokonywana jest czasami w czasie dwu lub trzykrotnie dłuższym niż powinna, uciążliwość jest ogromna.

W uwagi na powyższe Zarząd Osiedla wnioskuje o:
1. pilne zmiany w taborze linii 115 autobusów poprzez wprowadzenie na wybranych kursach „długich autobusów” w godzinach szczytu od 7.00 do 9.00
2. dostosowanie rozkładu jazdy do realnych potrzeb osiedli.

Zmiany powinny być wprowadzone w trybie natychmiastowym, ze względu na rozpoczynający się sezon zimowy.

Zmiany te powinny być poprzedzone badaniami napełnienia autobusów, jednakże Zarząd Osiedla uczula, że powinno ono być przeprowadzono w okresie nie krótszym niż 3-5 dni. Obserwacja jednodniowa nie da Państwu pełnego obrazu sytuacji. Badanie sugerujemy przeprowadzić w godzinach od 6.30 do 9.00 w kierunku „do Centrum”, oraz od 14.30 do 17.30 z kierunku „do Wojnowa”. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt. Służymy także opiniami pasażerów – mieszkańców naszych osiedli oraz naszą pomocą.

Prosimy o informację o podjętych przez Państwa krokach w ww sprawie.

Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *