//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Interwencja do WTR i MPK – m.in. ” napełnienia” autobusów

Sytuacja na linii 115 jaka jest –  każdy widzi. Co więcej, każdy pasażer odczuwa ją na własnej skórze, próbując wcisnąć się do autobusu… Śmiesznie nie jest, bo robi się zimno i na ” opalanie się” na przystankach nie mamy już ochoty. Z początkiem października zagęszczenie w autobusach od 7.00 do 9.00 mamy takie, że na przystankach od Zagrodniczej do Monopolowej zostaje regularnie po parę osób, często Mam lub Tatusiów z wózkami. Powrót wcale nie jest weselszy. A do pracy czy szkoły zdążyć trzeba! Interweniowaliśmy w MPK i WTR, interweniowali także i mieszkańcy, i za to Państwa wsparcie serdecznie dziękujemy!
Uzgodniliśmy, że od jutra MPK przeprowadzi badania napełnienia pojazdów w godzinach szczytu oraz zgodność i regularność rozkładu. Będzie to skonsultowane także z kierowcami linii 115. Zatem: jutro nas liczą!

Po rozmowach z częścią mieszkańców uznaliśmy, że rozwiązaniem w kwestii przepełnienia może być kontrola nad regularnością rozkładu i jej zoptymalizowanie, ale także wprowadzenie na niektórych kursach w szczycie tzw. długich autobusów. Długich nie oznacza starych i wysłużonych gruchotów, ale ciepłych i wygodnych oraz zwrotnych pojazdów AD 2014 🙂


Prośba do Państwa: trzymajmy wszyscy rękę na pulsie! I zwracajmy uwagę na niedogodności, dla naszego dobra! Pozdrawiamy! Korespondencja w/w sprawie
__________________________

Szanowni Państwo, Z

arząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów prosi o pilne wykonanie badań napełnienia pojazdów na linii 115 oraz ich rzetelną analizę pod kątem zmian w taborze i w rozkładzie jazdy.

Obserwujemy stale rosnącą liczbę pasażerów na linii 115, co sygnalizowaliśmy Państwu już w sierpniu br przy okazji wnioskowania o nowy tabor. Ostatnie dwa lata przyniosły m.in. rozbudowę nowych osiedli na trasie linii 115 i 118, a także przyrost zatrudnienia w okolicznych zakładach pracy (np. Volvo, 3M), co przekłada się na wzrost użytkowników komunikacji miejskiej. W godzinach szczytu, przystanki przy ulicy Swojczyckiej (Monopolowa, Swojczycka, Magellana) – jeszcze do niedawna słabo uczęszczane – odnotowują od paru do kilkunastu wsiadających na jeden kurs.
Dodatkowo, na naszych osiedlach chętnie zamieszkują – ze względu na niewielką odległość od Politechniki i Uniwersytetów usytuowanych w obrębie Placu Grunwaldzkiego – studenci, którzy także generują dodatkowe obciążenie jedynej linii komunikacji miejskiej (na trasie od Sępolna do Wojnowa).

W ostatnich tygodniach nagminne są sytuacje gdy, z powodu dużej liczby wsiadających, z przystanków Zagrodnicza, Niedziałkowkiego, Mikołowska, Swojczyce, Magellana oraz Monopolowa, autobusy nie zabierają wszystkich oczekujących pasażerów. Z obserwacji wynika także, że autobusy linii 115 mają kłopoty z utrzymaniem się w rozkładzie jazdy. Częste są kursy tzw. skumulowane, co oznacza, że na przystanek podjeżdżają na przykład 2 lub 3 pojazdy, w odstępach np. 1-2 minut, po czym następuje „dziura” w kursach trwająca od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut. Rodzi to niesłychany dyskomfort podróżujących „do” i „z” pracy, uczelni, szkoły. Ponieważ w godzinach szczytu, trasa Plac Grunwaldzki <–> Wojnów, pokonywana jest czasami w czasie dwu lub trzykrotnie dłuższym niż powinna, uciążliwość jest ogromna.

W uwagi na powyższe Zarząd Osiedla wnioskuje o:
1. pilne zmiany w taborze linii 115 autobusów poprzez wprowadzenie na wybranych kursach „długich autobusów” w godzinach szczytu od 7.00 do 9.00
2. dostosowanie rozkładu jazdy do realnych potrzeb osiedli.

Zmiany powinny być wprowadzone w trybie natychmiastowym, ze względu na rozpoczynający się sezon zimowy.

Zmiany te powinny być poprzedzone badaniami napełnienia autobusów, jednakże Zarząd Osiedla uczula, że powinno ono być przeprowadzono w okresie nie krótszym niż 3-5 dni. Obserwacja jednodniowa nie da Państwu pełnego obrazu sytuacji. Badanie sugerujemy przeprowadzić w godzinach od 6.30 do 9.00 w kierunku „do Centrum”, oraz od 14.30 do 17.30 z kierunku „do Wojnowa”. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt. Służymy także opiniami pasażerów – mieszkańców naszych osiedli oraz naszą pomocą.

Prosimy o informację o podjętych przez Państwa krokach w ww sprawie.


Z poważaniem
Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *