22/09/2023
AktualnościFundusz Osiedlowy

Fundusz Osiedlowy Strachocin Swojczyce Wojnów – stan realizacji projektów w puli 2020-2021

Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów informuje, że zakończył proces ostatecznych konsultacji z jednostkami miejskimi wszystkich zgłoszonych projektów w ramach Funduszu Osiedlowego 2020-2021. Przypominamy, że wszystkie projekty w puli 2020-2021 są wynikiem wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, skonsultowane w procesie publicznym i otwartym.

Na dzień 1 września 2021 następujące projekty uzyskały status „zakończono konsultacje”:

Ranga 2 .Projekt i budowa chodnika przy ul. Chałupniczej strona zachodnia.
Planowany termin realizacji inwestycji marzec 2022.

Notatka z ostatniej wizji lokalnej i uzgodnienia.
I. Wizja lokalna odbyła się dnia 5 sierpnia 2021 r. przy ulicy Chałupniczej.
II. W spotkaniu uczestniczyli:
A) Przedstawicielka Osiedla w osobie:
 Renata Piwko-Wolny – Przewodnicząca Zarządu Osiedla,
B) Przedstawiciele UM Wrocławia w osobach:
 Konrad Gaj – ZDIUM,
 Dorota Sarańczak – ZDIUM,
 Barbara Różowiec – WSS,
 Jarosław Ciunik – WSS.
III. Przedmiotem wizji lokalnej był zgłoszony przez Osiedle do finansowania w ramach Funduszu Osiedlowego wniosek inwestycyjny o numerze rangowym 2: „Projekt i budowa chodnika przy ul.
Chałupniczej strona zachodnia”.
IV. Ustalenia:

  1. Remont chodnika przy ul. Chałupniczej zostanie wykonany po stronie zachodniej na długości ok. 160 mb – od zjazdu przy posesji nr 3 do zjazdu przy posesji nr 23.
  2. Remont chodnika uzależniony jest od terminu planowanego wykonania podłączeń sieci kanalizacyjnych do posesji – prace drogowe ZDiUM skoordynuje z pracami MPWiK ( przyp. o koordynacje prac wnioskowała PZO R.Piwko-Wolny). Osobą kontaktową w MPWiK w tym zakresie jest Pani Anna Chmielewska. ZDiUM rozezna temat w zakresie terminów prac.
  3. Obecna na wizji Przewodnicząca Zarządu Osiedla skonsultuje z mieszkańcami ul. Chałupniczej mieszkającymi wzdłuż wspomnianego odcinka chodnika ich gotowość do przyłączenia posesji do kanalizacji i przekaże informację do WSS.
  4. Podczas wizji w terenie ustalono, że istniejące w pasie progowym (zadbane) krzewy, nie zostaną usunięte, mimo, że lokalnie zawężają chodnik (przyp. nieznacznie).
  5. Koszt remontu chodnika oszacowano wstępnie na kwotę 200 000 zł. Nadwyżka, powstała z różnicy pomiędzy obecnym a poprzednim szacunkiem kosztowym zostanie przekazana na realizację wniosku o randze 4 o nazwie „Projekt i wykonanie nawierzchni sięgaczy ul. Włościańskiej (etap I)” a jeśli po realizacji tej inwestycji nadal pozostaną wolne środki,
    zostaną przekazane na realizację wniosku o randze 7 o nazwie „Wykonanie nawierzchni sięgaczy ul. Włościańskiej (etap II)”. Przedstawiciel UM Wrocławia Przewodnicząca Zarządu Osiedla
    Jarosław Ciunik i Renata Piwko-Wolny

Ranga 3. Projekt Parku na Swojczycach
Planowany termin realizacji inwestycji marzec 2022.

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze terenu, Zarząd Zieleni Miejskiej przy udziale WSiR oraz przy poparciu Zarządu Osiedla, zlecił inwentaryzację przyrodniczą na terenie objętym projektem. Inwentaryzacja zostanie w ciągu najbliższych miesięcy, co pozwoli na rzetelną ocenę zasobów w warstwie flory i fauny tego obszaru, a także ustalenie ostatecznego zakresu projektu.
Intencją ZZM oraz wnioskodawcy Zarządu Osiedla, jest zachowanie naturalnego charakteru uroczyska, zachowanie i ochrona siedlisk ptaków i zwierząt, zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej, edukację mieszkańców oraz uporządkowanie wejść do uroczyska i zabezpieczenie ich w kosze i ławki. Ranga 4. Projekt i wykonanie nawierzchni sięgaczy ul. Włościańskiej (etap I)
Planowany termin realizacji inwestycji marzec 2022.
Zmieniono pierwotny zakres projektu, rozszerzając go na wszystkie niezagospodarowane sięgacze ulicy Włościańskiej. Dodatkowo projekt ten uzyskał dodatkowe wsparcie finansowe z projektu ranga nr 2. Skierowano do wykonania projektu budowlanego.

Ranga 5.Montaż ławeczek i kosza przy stawie na rogu Włościańskiej i Kołodziejskiej
Planowany termin realizacji inwestycji do końca roku 2021.

Wnioski w rezerwie:
Ranga 6.Wykonanie nawierzchni sięgaczy ul. Włościańskiej (etap II) Wnioski negatywnie zaopiniowane.
Ranga 1. Projekt i budowa azyli bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu ulicy Strachocińskiej
Ranga 5.Montaż barierki przy przedszkolu Happy Bees

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *