Dotyczy dramatycznej sytuacji komunikacyjnej w obrębie wschodniej części Wrocławia – osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Wrocław 6.10.2015 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej Pani Dyrektor Elwira Nowak
DW: Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz
DW: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski
DW: Wydział Transportu – Pan Dyrektor Marek Czuryło
DW: Skanska SA O/Wrocław
DW: Komenda Policji Miejskiej we Wrocławiu
_______________________________________________________
Szanowni Państwo,

      Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów zwraca się do Państwa o natychmiastową interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji komunikacyjnej w obrębie naszych osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów. Nasze kłopoty komunikacyjne są Państwu doskonale znane, borykamy się z nimi od wielu lat, odbyliśmy z Państwem w tej kwestii wiele rozmów i spotkań. W lutym tego roku – podczas spotkania w RO Kowale – sygnalizowaliśmy Państwu, że dalsza eskalacja problemu nastąpi po wakacjach, kiedy to w toku będą duże inwestycje związane z przebudową mostów, ulicy Miłoszyckiej, Kowalskiej a także zamknięciem alternatywnej dla nas drogi przez Blizanowice.  Obraz dnia dzisiejszego jest taki, że w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym, trasa z Wojnowa na Plac Grunwaldzki to 2 godziny. 

Sytuacja taka jest niedopuszczalna, ze względu na obowiązki które czekają na naszych mieszkańców w centrum miasta: tam się uczymy, tam pracujemy, tam załatwiamy mnóstwo spraw codziennych. Do Zarządu Osiedla wpływa codziennie po kilkadziesiąt próśb o interwencję. Sprawa jest szeroko komentowana na forach osiedlowych, mieszkańcy oraz Rada osiedla są zniecierpliwieni takim stanem rzeczy.
      Dramatyzm sytuacji niech Państwu odda obraz dzieci dojeżdżających do szkół w obrębie Placu Grunwaldzkiego. Wyjeżdżając o 6.45 z przystanku „Zagrodnicza” (usytuowanego w połowie Strachocińskiej!) dojeżdżają do pętli Rondo Reagana o
8.30. Jadąc w potwornym ścisku, spóźniają się i zgłaszają się w szkołach na drugą godzinę lekcyjną. Odczucie mieszkańców jest takie, że ponosimy skutki wieloletniej opieszałości władz – zarówno miasta Wrocławia jak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – w postępowaniu związanym z zabezpieczeniem nam alternatywnego dojazdu do domu i do pracy. Skandalicznym jest także fakt, że jedyna linia autobusowa w tym rejonie jest absolutnie niewydolna. Nagminnym staje się fakt pozostawiania pasażerów na przystankach z powodu przepełnienia pojazdów.
W świetle powyższego prosimy o natychmiastową interwencję:
a. w kwestii czasowego ( do czasu wprowadzenia rozwiązań docelowych) zabezpieczeniem naszym mieszkańcom prawidłowego dojazdu do/z centrum Miasta. Prosimy o pilne użycie wszystkich dostępnych
Państwu narzędzi do zarządzania ruchem i błyskawiczne znalezienie wyjścia z tego komunikacyjnego impasu. Z naszej strony proponujemy Państwu:
– przeanalizowania faktu włączania się do ruchu na Strachocińskiej z osi Rolnicza-Mikołowska a także Wilczycka i Mydlana,
– wpuszczenia na linię 115 w godzinach szczytu wyłącznie pojazdów przegubowych i natychmiastowe zwiększenie ich częstotliwości!!!,
– przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz transportu publicznego,
– zobowiązania firm wykonujących zlecenia drogowe do jak najmniejszej uciążliwości sprzętu budowlanego w obrębie osiedli,
– zobowiązania firmy Ekosystem na wykonywania serwisu ulicy Strachocińskiej i Swojczyckiej poza godzinami szczytu (zwłaszcza porannego),
– na czas wprowadzania zmian stałego dozoru policyjnego (lotnego) na trasie Pętla Łany – ulica Mydlana w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. b. w kwestii wprowadzenia rozwiązań docelowych – zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie na terenie RD, sala kominkowa ul. Swojczycka 118. Prosimy o pisemne potwierdzenie przybycia do dnia 9 października. Myślimy, że nadszedł czas na zdecydowane działania.

Z poważaniem i w imieniu RO
Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *