Ceglana – zakaz 9 ton – interwencja

Wojewódzka Komenda Policji we Wrocławiu

Wydział Ruchu drogowego

Wniosek:

Uprzejmie prosimy o skierowanie w rejon ulic Ceglanej i Miłoszyckiej dodatkowych patroli w celu zapobieżenia nagminnemu łamaniu zakazu wjazdu na ulicę Miłoszycką dla pojazdów silnikowych o masie całkowitej powyżej 9 ton, oraz przekraczaniu dopuszczalnej prędkości w strefie zamieszkania. Uzasadnienie Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton stwarzają istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ulica Miłoszycka jest wąska i nie ma chodników .

Na odcinku pomiędzy Kowalską, a posesją przy ulicy Miłoszyckiej 66 po obu stronach jezdni znajdują się rowy melioracyjne. Ulica Ceglana jest wąska i także nie ma chodników. Wszystkie nieruchomości dostępne z ulicy Ceglanej znajdują się w strefie zamieszkania.

Uzyskaliśmy informację, że większość dużych ciężarówek należy do przedsiębiorcy, który przewozi tymi pojazdami pochodzące z placów budów w różnych częściach miasta gruz, piasek, ziemię i inne materiały sypkie w sposób sprzeczny z prawem (art. 97 k.w. w zw z art. 7, art. 49 par. 2 pkt.4, art.60 Prawa o ruchu drogowym), a następnie rozsypuje przywiezione ładunki na łąkach w Dolinie Widawy, pomimo braku stosownego zezwolenia(art. 60 z indeksem 1 kw.)

Wobec powyższego nasza prośba jest zasadna.

Z poważaniem

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *