01/10/2023
WBO

20 wniosków do WBO z naszych osiedli

Opublikowano wstępną listę do WBO 2015. Z naszych osiedli wpłynęło 20 projektów, które zostaną teraz poddane weryfikacji formalnej oraz wstępnie oszacowane. W maju poznamy ostateczną listę, która zostanie skierowana do dalszych konsultacji, a we wrześniu do głosowania. W tym roku pamiętajmy o jednej ważnej zasadzie: każdy z nas może oddać trzy ważne głosy, każdy w innej kategorii wartościowej. Upraszczając: nasz statystyczny Kowalski może oddać 1 głos na projekt do 150 tysięcy + 1 głos na projekt do 500 tysięcy + 1 głos na projekt do 2 mln złotych.
Dziś jako zajawkę przedstawiamy największy z projektów – budowa Ośrodka Kultury i Rekreacji, w kategorii do 2 mln.
Wszystkie projekty – po weryfikacji – przedstawimy w maju, szczegółowe je analizując.

Projekt nr 691 – Ośrodek Kultury STRACHOCIN SWOJCZYCE WOJNÓW o powierzchni docelowej 800m2 – budowa I etapu obiektu o powierzchni 400m2.
W ubiegłym roku ten projekt uzyskał 2300 głosów poparcia, ale aby można było go zrealizować musimy uzyskać w tym pułapie kwotowym około 5tysięcy głosów. Mamy spore szanse – jeśli będziemy głosować wszyscy.

OPIS
Lokalizacja : działka naprzeciwko Fresh Market, osiedle Strachocin, obręb Strachocin, arkusz AR _4, działki nr 70/1 oraz 70/3 lub/oraz 70/4, własność Gmina Wrocław Budowa międzyosiedlowego, integracyjnego ośrodka kultury Strachocin-Swojczyce-Wojnów. Osiedla te, to peryferyjna część miasta, pozbawiona jakiejkolwiek działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej. Osiedla rozwijają się i odnotowują rosnącą liczbę mieszkańców, którzy nie mają dostępu do żadnych lokalnych instytucji kulturalnych.
Znaczna część mieszkańców to osoby starsze oraz dzieci i młodzież, także te w trudnej sytuacji materialnej i rodziny dysfunkcyjne. Część mieszkańców nie może pozwolić sobie na odpłatne zajęcia warsztatowe, rozrywkę i zabawę w znacznie oddalonych placówkach ze względu na uciążliwy dojazd lub ograniczenia finansowe. Osiedla nie posiadają ani jednego klubu z własną siedzibą, w tym: młodzieżowego, świetlicy środowiskowej, ośrodka warsztatowego, klubu seniora/mieszkańca. Nasze chóry, zespoły muzyczne, dzieci uzdolnione, grupy senioralne, koła tematyczne, nie mają własnej siedziby i żadnych perspektyw na rozwój.
Projekt obejmuje wydatkowanie kwoty do 2 mln złotych przy następujących założeniach:
a/. wykonanie pełnej dokumentacji na obiekt o powierzchni do 800 m2 (projekt budowlano wykonawczy),
b/. zagospodarowanie terenu z przyłączami i sieciami,
c/. realizację obiektu parterowego o powierzchni docelowej 800m2, z etapowaniem – budowa I etapu obiektu o powierzchni 400m2
d/. I etap uwzględniać będzie następujące warunki:
– budowa optymalnego ciągu komunikacyjnego
– sanitariaty
– szatnia
– pomieszczenia socjalne z wyposażoną wnęką kuchenną
– pomieszczenie biurowo-administracyjne
– 1 x pracownia integracyjna wielofunkcyjna z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową / klub mieszkańca / klub seniora,
– 2 x pracownia warsztatowa (koła tematyczne np. ceramika, taniec, rzeźba, inne) W kolejnym etapie (aplikowanym do WBO 2016) przewidziana jest rozbudowa obiektu o dodatkowe pracownie, atelier, zagospodarowanie terenu, pomieszczenia pod bibliotekę i czytelnię.

Uwagi

Wszystkich głosujących prosimy wziąć pod uwagę następujące aspekty przemawiające za realizacją:
– brak ośrodka kultury na rozległych osiedlach,
– brak pozytywnych miejsc integracji i odpoczynku dla dzieci,młodzieży i seniorów
– przepełnienie świetlic szkolnych,
– duża odległość od placówek opiekuńczych o charakterze środowiskowym, kulturalnym i społecznym,
– ubóstwo znacznej części mieszkańców, dla których dostęp do ośrodka integracyjnego byłby pożądany.
Inne uwagi techniczne:
Wskazana przez nas działka 70/1 oraz 70/3 oznaczona jest w studium pod funkcje kulturalne i rekreacyjne. Działki są w pełni uzbrojone, nie będą zatem potrzebne nakłady na ich projektowanie i wykonanie.

Załączony rysunek ma charakter jedynie wizualizacji poglądowej.

Autorzy projektu 691 : Renata Piwko-Wolny i Beata Skorupa.
Kontakt do liderów: 501 408 931.

Liderzy poszukują osób do współpracy.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *