21/09/2023
Samorząd

100 zadań na 100 dni nowego Prezydenta Wrocławia

W zeszłym tygodniu został zaprezentowany plan nowego Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk „100 zadań na 100 dni”.

Z wielkim zainteresowaniem i nadzieją przyjęliśmy projekt, który pokazuje nowe otwarcie na mieszkańców. W planie tym są bardzo istotne sprawy dla naszych osiedli. Większość zaprezentowanych punktów dotyka spraw naszego osiedla, ale chcielibyśmy wyróżnić niektóre z nich, w naszej ocenie najistotniejsze.

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej

Najważniejsza dla nas deklaracja, to ogłoszenie przetargu na budowę nowych samochodowo – tramwajowych Mostów Chrobrego, która jest mocno powiązana z deklaracją przedstawienia koncepcji linii tramwajowej na Swojczyce. Są to inwestycje o które zabiegamy od lat, są bardzo przez nas wyczekiwane i cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej poprawy komunikacji miejskiej na naszych osiedlach. Mamy nadzieję, że w ramach koncepcji nowego programu autobusowego dla Wrocławia uwzględnione zostaną uwagi naszej Rady Osiedla w kwestii uruchomienia linii szczytowej dla Swojczyc oraz polepszenia warunków funkcjonowania linii nr 115 i 118. Poprawa dostępności komunikacji publicznej dla naszych mieszkańców powinna być istotnym elementem deklarowanego przez nowego Prezydenta pakietu działań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i jedną z pierwszych do realizacji rekomendacji nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Poprawa dostępności żłobków

Wśród „100 zadań na 100 dni” znalazła się również ważna deklaracja dotycząca początku wdrażania programu zwiększania dostępności miejsc w żłobkach. Brak miejsc w żłobkach jest bardzo istotnym problemem naszego osiedla, a idąc dalej dotyczy całego wschodniego Wrocławia, gdzie miejsc z dofinansowaniem miejskim jest niezmiernie mało. Młode małżeństwa zasiedlające obecne Olimpia Port czy Nowy Port nie mogą więc liczyć na pomoc żłobków w satelickich osiedlach (Wielka Wyspa czy Psie Pole). Mamy nadzieję, że pierwszym miejscem, w którym realizowany będzie ten punkt planu „100 na 100” – będą nasze osiedla.

Poprawa funkcjonowania naszych osiedli

Z wielkim zainteresowaniem czekamy na inicjację prac nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek. Mamy nadzieję, że Swojczyce ze względu na swoją unikatową zabudowę wiejską będą jednym z pierwszych obszarów objętych tym programem. Zadeklarowany audyt zasobu komunalnego pozwoli również na oszacowanie wielkości potrzebnych inwestycji i nakładów, aby przywrócić blask historycznej zabudowanie osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.

Z zadowoleniem przyjmujemy także kolejny z punktów planu, którym jest koncepcja czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej. Wiemy, że jedno z tych centrów planowane jest na Swojczycach. Proces uruchomienia jest zaawansowany, poprzedzony 4 letnimi pracami Zarządu nad remontem budynku, a sektor pozarządowy wraz z Departamentem Spraw Społecznych opracowuje właśnie koncepcję jego działania. Dlatego – zarówno Rada Osiedla jak i mieszkańcy – z niecierpliwością oczekują na podanie szczegółów przez miasto. Projekt Otwarte Miasto to ogromny potencjał zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców, więc jego rozwinięcie na lata kolejne to dobry kierunek. Natomiast nowy program wspierania Seniorów to doskonała propozycja dla osób +65 zamieszkujących na peryferiach, gdzie oferta kulturalno-społeczna dla tej grupy wiekowej jest dramatycznie niska. Obydwa projekty wspierają mieszkańców, których potrzeby można zaspokoić w ich środowisku lokalnym.

Ufamy także, że deklarowana przez nowego Prezydenta rozbudowa systemu roweru miejskiego będzie dotyczyć również naszych osiedli, ponieważ wskazują na to wcześniejsze rozmowy na temat nowych stacji w obrębie Strachocina, Wojnowa i Swojczyc. Dzięki temu zostanie uzupełniona luka, która powstała po uruchomieniu stacji rowerowej na Strachocinie – oddalonej nienormatywnie od najbliższej stacji na Sępolnie.

Mamy nadzieję, że poprawa komunikacji miejskiej, oferty żłobkowej i kulturalnej nie będą jedynymi obszarami zweryfikowanymi podczas przeglądu istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych. Na osiedlu Strachocin-Swojczyce-Wojnów brakuje drugiej szkoły dla rozwijającego się osiedla (Swojczyce, Olimpia Port), a na starszych jego częściach brak jest infrastruktury sportowej, placów rekreacyjnych a także innych małych inwestycji ułatwiających godne i nieuciążliwe zamieszkiwanie na peryferiach dużego i nowoczesnego miasta. Narzędziem do spełniania tych zadań niech stanie się zwiększenie funduszu Rad Osiedla na mikroinwestycje.

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlach

Mamy nadzieję, że zaproponowany program rozwoju Straży Miejskiej będzie uwzględniał zwiększenie ilości strażników i doposażenie ich w taki sposób, aby sprawnie i bez opóźnień mogli interweniować na osiedlach peryferyjnych. Jest to naszym zdaniem kluczowe dla deklaracji poprawy bezpieczeństwa na osiedlach.

Poprawa jakości powietrza

Okres jesienno-zimowy obnaża ogromny problem smogu w całym mieście i regionie. Mamy nadzieję, że miasto rozpocznie zdecydowaną i efektywną walkę z tym problemem. Uznajemy, że pierwszym krokiem w tej walce jest zadeklarowana przez Pana pełna inwentaryzacja pieców węglowych. Pozwoli to oszacować nakłady na modernizację infrastruktury, która będzie mniej szkodliwą dla zdrowia. Dodatkowo nasi mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc przy wymianie pieców w ramach projektu Kawka, ze zwiększonym budżetem na rok 2019.

Bardzo istotnym elementem, który jest potrzebny w walce ze smogiem będzie antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców. Jako Rada Osiedla deklarujemy, że będziemy chcieli aktywnie w nim uczestniczyć. Bez zrozumienia problemu przez samych użytkowników pieców efekt walki z problemem nie będzie satysfakcjonujący.

Kolejnym ważnym elementem jest również skuteczna kontrola, dlatego mamy nadzieję, że zostaną zagwarantowane odpowiednie fundusze w ramach zaproponowanego wzmocnienia eko patrolu wrocławskiej Straży Miejskiej.

Mamy nadzieję, że deklaracje zawarte w programie „100 zadań na 100 dni” przeistoczą się one w konkretne działania.

Jako Rada Osiedla będziemy pilnować spraw istotnych dla naszych osiedli, aby jak najszybciej zostały zrealizowane. Nowemu Panu Prezydentowi Jackowi Sutrykowi oraz całej Radzie Miasta życzymy skuteczności i zaangażowania, które sprawią, że ich praca będzie pełna satysfakcji.

W imieniu Rady Osiedla
Rafał Pietrzak – Członek Zarządu Osiedla

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *