Pierwsze sesje Rad Osiedli w kadencji 2017 - 2021 odbywać się będą począwszy od dnia 20 maja 2017 r. zgodnie z harmonogramem.

Dla Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów wyznaczono termin pierwszej sesji na dzień 26.05.2017 w godzinach 16.30 - 18.30

Wszystkie sesje odbędą się w salach budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Sukiennice 9.

Szczegóły w załącznikach na stronie BIP UM WROCŁAWIA