Przygotowywany jest Plan Transportowy dla Wrocławia. To dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska. Zapoznaj się z nim i podziel się swoimi pomysłami. Do 30 marca trwają konsultacje.
 

Zapoznaj się z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia. W skrócie nazywać go będziemy również Planem Transportowym Wrocławia.

To ważny dokument dla realizacji przez Wrocław polityki zrównoważonego transportu. Obowiązek jego opracowania nakłada na miasto ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe, zaproponowano konkretne działania, które należy podjąć, aby realizować politykę transportową, odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.

Dodaj komentarz