Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów. Dokument opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Aktualny Statut osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów