Obwieszczenie w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mydlanej, Kowalskiej i Kwidzyńskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu na piśmie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław,

w terminie do dnia 3.04.2019 roku.

Szczegółowe inFormacje poniżej:

1. UCHWAŁA

2. MAPA Z ZAZNACZENIEM OBSZARU