Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, że do końca września 2017 r. można zgłaszać uwagi do uchwały antysmogowej dla Wrocławia, którą przygotowuje Urząd Marszałkowski.

Przedłożony do konsultacji projekt m.in. zakazuje spalania węgla, drewna i odpadów węglowych. Zgodnie z zapisami projektu uchwały zakaz ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r. co oznacza, że mieszkańcy ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie instalacji grzewczych po tej dacie, będą zobowiązani do zainstalowania jedynie takich źródeł ciepła, które spełniają warunki uchwały. Mieszkańcy, którzy do tego czasu ogrzewali mieszkania starymi piecami będą mieli 6 lat na ich likwidację (do 1 stycznia 2024 roku).


Rada Osiedla uczestniczyła w konsultacjach i swoje stanowisko przedstawi w formie uchwały na najbliżej sesji. Niezależnie od niej, bardzo Państwa zachęcamy do wyrażenia własnej, indywidualnej opinii w sprawie projektu tej uchwały, ponieważ dotyczy ona bardzo dużej części naszych mieszkańców korzystających z tej formy ogrzewania domów. Wszystkie uwagi należy przesłać do 30 września :

Proces konsultacji - według zapewnień Urzędu Marszałkowskiego - będzie kontynuowany także w październiku, już na szczeblu osiedla - tak, aby każdy mieszkaniec mógł bezpośrednio w nim uczestniczyć.
Treść projektu uchwały znajduje się na stronach Instytutu Rozwoju Terytorialnego - projekt uchwały.