• 1.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • prawnik.jpg
 • 11.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 12.jpg
 • 3.jpg

W dniu 19 września, w Ratuszu, odbyło się spotkanie nowej Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Urząd Miejski był reprezentowany przez Panią Elżbietę Urbanek (Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki), Panią Annę Sroczyńską (Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia), Pana Jacka Sutryka (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych). Radę Miasta reprezentował Radny Wojciech Błoński.

W trakcie spotkania poruszono szereg kluczowych spraw, ważnych dla naszego osiedla i dla jego dalszego rozwoju. Ponieważ program przygotowany przez Radę Osiedla obejmował wiele zagadnień, a czas spotkania był niestety ograniczony, nie wszystkie z nich omówiono szczegółowo.

Najważniejsze tematy związane z MPZP dla poszczególnych obszarów (a w szczególności MPZP dla Swojczyc Północnych, obszaru Tatarakowej oraz Włościańskiej) zostaną omówione na osobnych spotkaniach z BRW - już w nadchodzącym tygodniu.

Omówiona zostanie także dokładnie kwestia planowanej linii tramwajowej na Swojczyce, której przebieg zapisano w studium w ulicy Swojczyckiej z węzłem przesiadkowym przy ulicy Bazaltowej. O takie rozwiązanie zespół negocjacyjny postulował od kilku lat podczas licznych konsultacji, gdyż realizacja tego wariantu daje możliwości na przedłużenie linii tramwajowej na Strachocin i Wojnów w dalszej perspektywie. Ponieważ tematyka spotkania była bardzo rozległa, przedstawiamy Państwu w punktach przebieg spotkania...

1. Linia tramwajowa na Swojczyce do roku 2022, warianty i koncepcje.

- Węzeł przesiadkowy Bazaltowa jako priorytet.

- Wariant rozwoju linii po roku 2022 na Strachocin i Wojnów.

- Powstanie linii tramwajowej w kontekście przebudowy Mostów Chrobrego.

- Rada Osiedla jako strona w procesie konsultacji społecznych, opiniowania i projektowania.

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292, w kontekście udziału Rady Osiedla jako strony w konsultacjach i procesie projektowania.

3. Wdrażanie prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych obszarów, w kontekście uporządkowania rozbudowy osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.

- Apel Radnych Osiedla do Prezydenta miasta Wrocławia o zaprzestanie sprzedaży działek miejskich pod zabudowę developerską.

4. Interwencja Rady Osiedla w sprawie MPZP nr 603 (uchwała nr XLI/923/17), dotycząca nieposzanowania interesu własnościowego niektórych mieszkańców na etapie wnoszenia uwag .

5. Jak najszybsze uchwalenie MPZP dla Swojczyc Sielskich. - Rozpoczęcie procesu Rewitalizacji Swojczyc wraz z budową sieci kanalizacyjnej.

- Rozpoczęcie prac nad „Masterplanem” dla Swojczyc, przy udziale Rady Osiedla, lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców.

- Przekazanie schronu przy ulicy Ludowej pod administrację Rady Osiedla.

6. Opinia Rady Osiedla w sprawie MPZP nr 516, w kontekście lokalizacji centrum rekreacji i kultury.

7. Sprawy społeczne oraz kultura.

- Dyskusja nad koniecznością wspierania funkcji społecznych i kulturalnych na osiedlu.

- Problem integracji starej i nowej części osiedli. Wspieranie energii organizacji pozarządowych oraz lokalnych artystów i aktywistów, w toczącym się procesie tworzenia centrum aktywności lokalnej.

8. Ekologia i ochrona środowiska, problemy naglące:

- zanieczyszczenie kanału żeglugowego Odry,

- zanieczyszczenie Doliny Widawy w okolicach Ceglanej (niewłaściwa rekultywacja terenu),

- Orlen – lokalizacja bazy paliwowej,

- zakończenie procesu kanalizacji Swojczyc,

- podłączenie przemysłu do kanalizacji,

- oczyszczenie akwenów wody stojącej na osiedlu (Czarna Woda, stawy Włościańska,

- usunięcie zalegającego placu odkładczego na działce Strachocińska 71/2.

9. Uwagi Rady Osiedla do zakończonej inwestycji – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.

10. Inwestycje drogowe:

- ulica Kolumba (KZI)

- ulica Wieśniacza (KZI)

- sięgacze Włościańska oraz gruntowny remont nawierzchni nitki głównej Włościańskiej

- łącznik Perkusyjna / Ubocze

- brakujące fragmenty chodników na osiedlach

- przebudowa skrzyżowania Ludowa/Swojczycka

- budowa parkingu Strachocińska/Przy Torze

- przebudowa przejazdu dla rowerzystów w obrębie Mostu Strachocińskiego

- budowa nowego parkingu na działce nr Miłoszycka 27

- poprawa drenażu okolicy boiska przy Szkole Podstawowej nr 53 Strachocińska 155 (zniszczonej podczas inwestycji)

11. Wniosek Rady Osiedla o nowe stacje Roweru Miejskiego w następujących lokalizacjach:

- Olimpia Port (Archicom)

- Łany/ Wojnów węzeł przesiadkowy

- Swojczyce (Nowy Port/Rondo/Rada Osiedla).

12. Sprawy bieżące, inne.

Ze strony Rady Osiedla w spotkaniu wzięli udział: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Jolanta Skowrońska, Tadeusz Reder, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski oraz Rafał Pietrzak.


Kolej Miejska

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem