Zarząd Osiedla zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na kolejne spotkanie w Radzie Osiedla w dniu 04.05.2017 (czwartek) o godz. 19.00 gdzie wspólnie będziemy kontynuować dyskusję nad projektem planu. Będzie również możliwość wypełnienia wniosków do MPZP z własnymi uwagami.

26 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Wrocławia z mieszkańcami ul. Włościańskiej w ramach dyskusji publicznej na temat projektu MPZP ul. WłościańskiejOgłoszenia o wyłożeniu projektu MPZP w rejonie ulicy Włościańskiej Na spotkaniu wraz z mieszkańcami byli obecni przedstawiciele Zarządu Osiedla - Renata Piwko - Wolny, Mariusz Tokarz oraz Jarosław Pasierski. 

Liczna grupa mieszkańców ulicy Włościańskiej i Zagrodniczej nadal podtrzymywała swoje poważne obawy co do planowanej drogi 1KDD, której przebieg zaprojektowano w dużej części po działkach prywatnych. Mieszkańcy podnosili problem ograniczenia funkcjonalności działek dla ich właścicieli, oraz wskazywali, że eksponowany jest głównie interes miasta, a nie mieszkańców. Droga ta w zaproponowanym kształcie budzi również obawy ze względu na ryzyko pojawienia się na niej dzikich objazdów ul. Strachocińskiej, podobnie jak to miało kiedyś miejsce na ul. Włościańskiej, a obecnie na Rolniczej i Zagrodniczej.

Gorąca dyskusja trwała niemal dwie godziny i poza jednym wspólnym stanowiskiem zdecydowanej większości obecnych co do konieczności uchwalenia planu jako zabezpieczenia przed niekontrolowanymi inwestycjami wielorodzinnymi na tym obszarze nie udało się wypracować kompromisu co do przebiegu samej drogi.

Kolejnym etapem całej procedury związanej z dalszymi pracami nad planem jest składanie uwag w formie pisemnej do Prezydenta Wrocławia. Przypominamy, że należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 roku na adres:

Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

W załączniku dostępny jest wzór wniosku który należy wydrukować i wypełnić - WNIOSEK DO MPZP