W związku z często pojawiającymi się pytaniami na tematy związane z segregacją śmieci, sposobem wyrzucania różnych odpadów oraz ogólnie dotyczącymi zmian jakie obowiązują od stycznia 2017 roku publikujemy dla Państwa specjalny biuletyn informacyjny Ekosystemu, w którym można znaleźć wszelkie niezbędne informacje na ten temat.

EKOSYSTEM - EKOPORADNIK DLA MIESZKAŃCA

Wiele pytań dotyczyło również pojemników na zanieczyszczenia po zwierzętach domowych (psy/koty) oraz ich nie wystarczającą ilość na osiedlach, albo całkowity ich brak. Informujemy, że w chwili obecnej Ekosystem nie dysponuje takimi pojemnikami i nie przewiduje ze względów finansowych ich zamawiania w najbliższym czasie.

Spółka Ekosystem Sp. z o.o.poinformowała nas, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w przypadku braku specjalistycznych pojemników zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.