• 3.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • prawnik.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg

24 lutego 2016 odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Michalakiem, członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialnego w UMWD m.in. za sprawy związane z budową kolei aglomeracyjnej i komunikacją. W kompetencjach naszego gościa leży także nadzór nad budową WOW. Ponieważ spotkanie odbywało się w związku z wystosowanymi do Urzędu Marszałkowskiego zapytaniami, a także licznymi petycjami mieszkańców tematyka dotyczyła głównie komunikacji. 

W odpowiedzi na nasze i Państwa interpelacje omawiano między innymi następujące tematy: 

1. sprawę skandalicznego trybu wyłączenia z ruchu drogi Blizanowice <->Wrocław.
Wyraziliśmy oburzenie z powodu nagłego wyłączenia z ruchu Blizanowic, a także braku porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Prezydentem Miasta a poszczególnymi Gminami. Zarząd Osiedla uważa ten fakt za skandaliczny. Porozumienie i chęć współpracy uważamy za fundament dobrych rozwiązań dla mieszkańców zarówno naszych osiedli, jak i gmin Czernica i Długołęka. W styczniu tego roku, na spotkaniu z Prezydentem Wrocławia prosiliśmy o interwencję w sprawie przesunięcia remontu Blizanowic na okres letni. Tymczasem remont rozpoczęto wcześniej niż zakładano (kwiecień 2016), a żaden z urzędów nie wykazał się chęcią porozumienia w tym temacie.

2. sprawy rozpoczęcia budowy WOW Łany - Długołęka oraz Żerniki- Bielany. 
Pod koniec grudnia 2015 UMWD ogłosił przetarg związany z WOW. Droga ma byc wykonana w trybie zaprojektuj i zbuduj, co ma przyśpieszyć cały proces. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 2 marca br, a wyboru wykonawcy możemy spodziewać się pod koniec marca 2016. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna oferta. Pan Michalak twierdzi, że budowa północnego odcinka powinna rozpocząć się w tym roku, a zakonczenie tego odcinka i włączenie do użytkowania maksymalnie do końca 2020 roku. Budowa odcinka północnego w żaden sposób nie będzie uzależniona od problemów związanych z odcinkiem południowym. Na pytania o wcześniej podawany termin oddania północnego odcinka - do 2018 - Pan Michalak odpowiedział, że  podaje nam obecnie realne terminy. Tak więc trasą w kierunku Długołęki , pojedziemy dopiero w 2020 roku. 
3. rozwój kolei aglomeracyjnej 
Omówiono zagadnienia związane z rozwojem kolei aglomeracyjnej w skali aglomeracji i Wrocławia wschodniego. Realnym terminem uruchomienia interesującej nas trasy Jelcz - Wrocław Strachocin - Sołtysowice - Nadodrze jest rok 2020. I tu znowu pojawia się termin odleglejszy niż informowano nas wcześniej (poprzednio podawano 2017 i 2018).  Trasa wymaga kompleksowej rewitalizacji, a także wcześniej ukończenia budowy nowego mostu kolejowego przy zbiegu ulic Strachocińska/Wilczycka. Jesteśmy także na etapie ustalania nowych przystanków kolejowych, które będą usytuowane wszędzie tam gdzie są znaczne skupiska ludzkie lub np. zakłady pracy. Przystanki w sieci kolei aglomeracyjnej mogą być umiejscawiane dość często (podobnie jak przystanki MPK). Potwierdziliśmy nasze wcześniejsze  propozycje:
- Wrocław Łany, połączony i skomunikowany z pętlą MPK a także z dużym parkingiem Park&Ride najprawdopodobniej na około 200-300 samochodów (jest to inwestycja Gminy Wrocław) 
- Wrocław Gitarowa (nowy peron usytuowany w pobliżu dawnej stacji kolejowej Wrocław Wojnów), 
- Wrocław Zagrodnicza, 
- Wrocław Swojczyce, 
- Wrocław Mydlana/Volvo/3M 
- Wrocław Kowale Działdowska , w kontekście skomunikowania z pętlą tramwajową 
i dalej do Wrocław Nadodrze, a w domyśle do Wrocław Główny. Czas przejazdu z Wrocław Łany do Wrocław Nadodrze wyniesie około 20  minut. Urząd Marszałkowski zaplanował na naszą linię 8 par składów. Nie podano konkretnych informacji dotyczących częstotliwości kursów, ale z pewnością będą one zróżnicowane pod kątem godzin szczytu.  Będą to składy nowoczesne, zakupione specjalnie pod kątem tego zadania. Przejazdy kolejowe (w ciągu ulicy Strachocińskiej) będą wyposażone w nowoczesne systemu zapór, które mają zredukować czas ich zamknięcia do minimum. Zarząd Osiedla oraz mieszkańcy obawiają się, że przejazdy te mogą generować zatory w ruchu samochodowym, natomiast Pan Michalak nie ma takich obaw.  Poruszono także temat fatalnie umiejscowionego nowego mostu kolejowego. W opinii Zarządu Osiedla wiele lat temu kiedy planowano jego przebudowę, należało "wyrzucić" go poza obręb przebiegu ulicy Strachocińskiej tak aby go nie przecinał. 
W ocenie UMWD zdecydowana większość mieszkańców Gminy Czernica powinna - po uruchomieniu linii - przesiąść się na ten środek transportu. Poruszyliśmy także temat jeszcze jednej nitki kolejowej, z Czernicy ->do Brochowa i dalej do Wrocław Główny, a mianowicie propozycję odbudowy dodatkowego toru na moście w Czernicy.  W naszej ocenie trasa zyskałaby na atrakcyjności, także ze względu na krótki czas przejazdu do centrum. Zaproponowaliśmy, aby rozważono rewitalizację wraz z budową parkingu P&R w Czernicy, z którego mogliby korzystać także i mieszkańcy naszych osiedli. Goście poinformowali nas, że na razie nie przewiduje się zmian tej linii. 
4. Poruszono także tematykę współpracy i koordynacji działań pomiędzy urzędami gminy i województwa, które w naszej ocenie są zdecydowanie niewystarczające. 
5. Poruszano także sprawy budowy nowego szpitala w rejonie wschodniego Wrocławia (leży to w kompetencji Pana Michalaka). Uzyskaliśmy negatywną odpowiedź : nie przewiduje się takiej budowy w najbliższym czasie. 
6. Omówiono krótko nową inicjatywę Pana Michalaka  - nowy Budżet Obywatelski Dolnego Śląska. 
Zarząd Osiedla przygotuje dla UMWD listę sugerowanych rozwiązań (związanych głównie z KA). Będzie także wnioskował i pilotował terminarz prac zarówno kolei aglomeracyjnej jak i WOW Łany - Długołęka. 
Bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy skorzystali z naszego zaproszenia na spotkanie. 


Kolej Miejska

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem