[youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=28_yZMOQ_bg"]

Sprawa spornej lokalizacji drogi KDD1 przebiegającej po działkach mieszkańców ulicy Włościańskiej, będzie jedną ze spraw podczas spotkania Zarządu i Rady Osiedla z Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, do którego Rada Osiedla przygotowuje się w najbliższym czasie.
Problem niekorzystnego przebiegu planowanej drogi dotyka sporej części mieszkańców Włościańskiej po północnej jej stronie (działki o numeracji parzystej dotykające linii kolejowej). Będziemy wspierać interesy wszystkich mieszkańców i apelować o zmianę przebiegu tej drogi, w taki sposób, aby nie naruszać interesów mieszkańców mających niestety rozbieżne zdanie w tej kwestii. Część działek nie powinna podlegać sztucznemu podziałowi podczas planowania tej drogi, ponieważ ich właściciele deklarują jasno, że nie planują tam żadnych inwestycji. Natomiast w części, która będzie podlegała rozszerzeniu zabudowy powinno się taka możliwość stworzyć. Ufamy, że Pan Prezydent pochyli się nad uwagami mieszkańców i RO, w sposób umożliwiający wyjście z tej sytuacji i rozstrzygający na korzyść wszystkich mieszkańców np. w trybie odwoławczym.

Dodaj komentarz

W dniu 6 czerwca zostały rozpatrzone wszystkie uwagi złożone do projektu MPZP ul. Włoścańskiej. Przypomnijmy, że wcześniej prowadzone były konsultacje z mieszkańcami na temat proponowanych przez Biuro Rozwoju Wrocławia zmian zarówno przez Radę Osiedla jak i Urząd Miejski - Dyskusja publiczna w sprawie MPZP ul. Włościańskiej.

Pełna treść zarządzenia w linku poniżej:

Zarządzenie Nr 7173/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 czerwca 2017 r. (603) - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu

Dodaj komentarz

 

Statutowe władze osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów

VII kadencji na lata 2017 - 2021

  

Przewodniczący Rady - Tadeusz Reder - tadeusz.reder@radaosiedla.wroclaw.pl

Wiceprzewodniczący Rady - Mariusz Tokarz - mariusz.tokarz@radaosiedla.wroclaw.pl


Zarząd Osiedla

Przewodnicząca Zarządu Osiedla - Renata Piwko Wolnyrenata.piwko@radaosiedla.wroclaw.pl

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla - Jarosław Pasierski - jaroslaw.pasierski@radaosiedla.wroclaw.pl

Sekretarz Osiedla - Teresa Maria Nowak - teresa.nowak@radaosiedla.wroclaw.pl

Skarbnik Osiedla - Anna Kąkalec - anna.kakalec@radaosiedla.wroclaw.pl

Członek Zarządu Osiedla - Rafał Pietrzak - rafal.pietrzak@radaosiedla.wroclaw.pl


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Michał Torz - michal.torz@radaosiedla.wroclaw.pl

Członek Komisji - Agnieszka Chruściel - agnieszka.chrusciel@radaosiedla.wroclaw.pl

Członek Komisji - Beata Skorupa - beata.skorupa@radaosiedla.wroclaw.pl


Radni

Renata Berdowicz - renata.berdowicz@radaosiedla.wroclaw.pl

Krystyna Dziedoszycka - krystyna.dziedoszycka@radaosiedla.wroclaw.pl

Stanisław Piątek - stanislaw.piatek@radaosiedla.wroclaw.pl

Jolanta Skowrońska - jolanta.skowronska@radaosiedla.wroclaw.pl

Łukasz Tracz - lukasz.tracz@radaosiedla.wroclaw.pl

Dodaj komentarz

26 maja 2017 roku podczas I uroczystej sesji w Ratuszu odbyło się zaprzysiężenie nowych radnych osiedlowych VII kadencji na lata 2017 - 2021. Sesję prowadził radny miejski, Pan Rafał Pieńkowski.

Podczas obrad po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, odbyły się również wybory statutowych władz osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów, czyli Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

W wyniku tajnego głosowania:

- Przewodniczącym Rady został wybrany Pan Tadeusz Reder

- Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Pan Mariusz Tokarz

Na dzień 30.05.2017 ustalono termin II sesji, podczas której zostanie wybrany ze składu rady nowy Zarząd Osiedla oraz Komisja Rewizyjna jak również  pozostałe komisje statutowe.

Przeczytaj również - Wyniki wyborów do Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Dodaj komentarz