• img10.jpg
 • img9.jpg
 • img7.jpg
 • img6.jpg
 • 13.jpg
 • img3.jpg
 • img1.jpg
 • 23.jpg
 • 12.jpg
 • img4.jpg
 • img8.jpg
 • img2.jpg
 • img5.jpg

Informujemy, że w Biurze Rozwoju Wrocławia z dniem 24 września zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Tatarakowej obejmujący obszar pomiędzy ul. Strachocińską, a Groblą Janowicko - Swojczycką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan można obejrzeć od 24 września do 16 października 2019 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ulicy Świdnickiej 53, w pokoju 213.

Jednocześnie zawiadamiamy, że dyskusja publiczna nad planem odbędzie się 30 września w UM Plac Nowy Targ 1-8 , pokój 204 , o godzinie 15.30.

Uwagi do Planu można wnosić do dnia 30.10.2019 w Biurze Rozwoju Wrocławia.

OBWIESZCZENIE Biura Rozwoju Wrocławia - MPZP nr 516 wyłożenie


Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem