W nawiązaniu do naszych wcześniejszych rozmów z Wydziałem Transportu w sprawie uruchomienia linii szczytowej nr 715 wysłaliśmy pismo do WTR w kwestii ewentualnej zmiany trasy tej linii jak w naszej pierwotnej propozycji przez ul. Monte Cassino, Spółdzielczą i Dembowskiego w obu kierunkach.

Nadal uważamy, że taki przebieg trasy zapewni dojazd wielu mieszkańcom do położonych w rejonie tych ulic szkół, przedszkoli, placówek służby zdrowia i innych z których muszą obecnie korzystać.

W wysłanej korespondencji przypomnieliśmy również o konieczności zmian na linii 118, które również już były przez nas wielokrotnie zgłaszane, w tym m.in.: korekta trasy, zwiększenie częstotliwości, bardziej wyraźny podział kursów do Wojnowa i Sępolna przez wprowadzenie innej numeracji ułatwiającej identyfikację tych kursów (118W, 118S, ewentualnie osobne numery linii). Obecnie szczególnie nowi mieszkańcy naszych osiedli oraz osoby starsze mają z tym problem i często zgłaszają to w rozmowach z Radą Osiedla. 

Pismo do WTR - Linia 715 i 118