• 23.jpg
 • img4.jpg
 • img2.jpg
 • img3.jpg
 • img7.jpg
 • 12.jpg
 • img8.jpg
 • img5.jpg
 • 13.jpg
 • img6.jpg
 • img9.jpg
 • img1.jpg
 • img10.jpg

 
W dniu 1 kwietnia 2019 roku opublikowano ZARZĄDZENIE NR 698/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu.
 
Dla tego rejonu Rada Osiedla złożyła swoje wnioski i uwagi w sierpniu 2018 roku, o czym pisaliśmy w artykule - Wnioski Rady Osiedla i mieszkańców złożone do MPZP Swojczyc
 
Zgodnie z zarządzeniem nasze wnioski zostały uwzględnione w zakresie jak poniżej:
 
§ 9. Wniosek złożony do projektu planu przez Radę Osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów pismem w dniu 16.08.2018 r. dla całego obszaru objętego planem:
 
1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym:
a) wyznaczenia nowego układu drogowego na obszarze na północ od ul. Miłoszyckiej pomiędzy ul. Ceglaną i Byczyńską uwzględniającego w przyszłości możliwość przejazdu komunikacji miejskiej, rezerwę na zatoki i przystanki autobusowe,
b) budowy brakujących ciągów pieszo-rowerowych w kierunkach: do osiedla Kowale, do stacji PKP Swojczyce, do przystanków autobusowych (obecnych i przyszłych) oraz do szkoły/przedszkola oraz w kierunku terenów rekreacyjnych, zielonych, wałów w okolicy ul. Ceglanej, Byczyńskiej i Ludowej,
c) zapewnienia miejsca na sklepy/usługi w parterach nowo planowanych budynków wraz z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi przy tych obiektach,
d) rezerwy na placówki edukacji wczesnoszkolnej – żłobki, przedszkola, szkoła podstawowa,
e) rezerwy pod tereny rekreacyjne z uwzględnieniem placów zabaw, miniparków oraz innych form odpoczynku na świeżym powietrzu;
 
2) uwzględnia się na części wnioskowanego obszaru w zakresie dotyczącym dopuszczenia lokowania niewielkich lokali handlowo-usługowych na całym obszarze objętym MPZP;
 
3) nie uwzględnia się w zakresie dotyczącym:
a) przeznaczenia wszystkich działek położonych w rejonie ulicy Miłoszyckiej objętych planem, pod zabudowę mieszkaniową niską i zieleń z preferencją dla zabudowy jednorodzinnej,
b) wyznaczenia pętli dla autobusów,
c) rewitalizacji obszaru sielskiego Swojczyc – kompleksowego remontu budynków komunalnych.
 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Pełna treść zarządzenia dostępna w linku - MPZP Swojczyce - odpowiedź na wnioski do projektu planu
 

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem