• 12.jpg
 • img9.jpg
 • img3.jpg
 • img8.jpg
 • img10.jpg
 • img6.jpg
 • 13.jpg
 • img1.jpg
 • 23.jpg
 • img7.jpg
 • img4.jpg
 • img2.jpg
 • img5.jpg

Biuro Prezydenta Wrocławia
Szanowny Pan Prezydent  Rafał Dutkiewicz DW: WI UM Wrocław, ZDiUM Wrocław, MPWiK, Służy Mundurowe
_____________________________________________________
 
 
Pilna interwencja w sprawie dewastacji nawierzchni i infrastruktury podziemnej w ciągu ulicy Włościańskiej we Wrocławiu
 
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
W ślad za interwencją mieszkańców ulicy Włościańskiej z dnia 14 lipca 2018 roku, po wielokrotnym osobistym rozpoznaniu sprawy w terenie, oraz po korespondencji ze służbami mundurowymi oraz ZDIUM, prosimy o interwencję w sprawie należytego zabezpieczenia nawierzchni ulicy Włościańskiej na odcinku od numeru 2 do 14. Wnosimy także o należyte zabezpieczenie infrastruktury podziemnej przed ewentualnymi dalszym uszkodzeniami, w tym wodociągu, gazociągu, kanalizacji burzowej i kanalizacji sanitarnej.
Zarząd Osiedla przychyla się także o pilne wydanie decyzji w trybie administracyjnym, nakazującym firmom transportowym obsługującym ww inwestycje o stosowaniu pojazdów o tonażu, który nie narazi mienia gminnego na dalszą dewastację.
 
Uzasadnienie
 
Podczas prowadzonej inwestycji przy ulicy Włościańskiej 10a (inwestor Lions SA z siedzibą w Warszawie) zarówno mieszkańcy, jak i Zarząd Osiedla stwierdza naganne zachowania firm transportowych dowożących materiały do ww inwestycji, które charakteryzują się ponadnormatywnym  tonażem i ogromnym obciążeniem drogi osiedlowej.
Jak Państwo wiecie, wszystkie media i ulica Włościańska zostały wybudowane i wyremontowane z puli tzw. inicjatyw lokalnych w latach 1986-2001. Mieszkańcy zebrali wymaganą przez Gminę część funduszy dla każdej z inwestycji, co stanowiło dla większości rodzin ogromny wydatek w wieloletnim budżecie domowym. Fundusze zbierane były z wielkim trudem, przez lata - z powodów niskiego statusu finansowego większości mieszańców. Z tego też powodu - i jest to słuszna przesłanka - mieszkańcy uważają, że jest to ich własność, bo okupiona dużymi wyrzeczeniami przez szereg lat.
 
Dodatkową przesłanką do pilnej interwencji z Pana strony niech będzie fakt, że nawierzchnia ulicy Włościańskiej została zaprojektowana w sposób, który nie pozwala na  przyjęcie dużego natężenia ruchu jak i dużego obciążania ponadnormatywnym tonażem.  W trakcie budowy, Społeczny Komitet Budowy ulicy Włościańskiej, wielokrotnie czynił uwagi do dziennika budowy o niewystarczającej podbudowie tej drogi, oraz w związku z niesprzyjającymi warunkami geologicznymi.
Uwagi te nigdy nie zostały uwzględnione przez projektantów, z wyjaśnieniem, że ulica będzie pełniła funkcję drogi osiedlowej o niskim natężeniu ruchem. Życie zweryfikowało ten fakt już po paru latach, kiedy to ulica Włościańska stanowiła dziki objazd dla ulicy Strachocińskiej. Staraniem samych mieszkańców z poparciem Rady Osiedla, ulicę "zamknięto" w połowie wysokości, co ruch uspokoiło i zapobiegło - w pewnym stopniu -  dalszej dewastacji.
 
Niestety od 2 miesięcy, na odcinku od numeru 2 do 14, prowadzony jest intensywny transport ciężarowy, a Wykonawca - co przyznaje sam Inwestor - nie chce prowadzić dostaw przy użyciu mniejszych pojazdów, ponieważ to powiększyłoby koszta inwestycji. 
Ulica Włościańska - a co za tym idzie także ulica Zagrodnicza - w godzinach 8.00 - 17.00 są jednym wielkim placem manewrowym dla ogromnych ciężarówek dowożących materiały budowlane czy wywożące ziemię z wykopów. Dodatkową uciążliwością dla mieszkańców stały się spaliny z ustawionych w kolejce pojazdów, bądź tych które wielokrotnie manewrując, usiłują wjechać  w niezwykle wąski wjazd na budowę.
Mieszkańcy zgłosili także próby wjazdu na budowę poprzez sięgacz na wysokości numerów 14, co pogorszyło w stopniu znacznym kondycję nawierzchni gruntowej na tym odcinku, Mieszkańcy wykonali stosowaną dokumentację zdjęciową i przekazali na Pana ręce wraz z pismem z dnia 14 lipca 2018 roku. Wielokrotnie wzywano także służy mundurowe.
Zarząd Osiedla wystosował pisma do ZDIUM i służb mundurowych, na które otrzymał w dniu 4 lipca odpowiedź (o poprawności wydanych pozwoleń i prowadzeniu dalszych kontroli).
Nadmienić należy, że zarówno mieszkańcy jako i Zarząd Osiedla nie są przeciwnikami samej inwestycji ( zgodniej z MPZP)  ale bezkompromisowego - ze strony Inwestora i Wykonawcy - sposobu prowadzenia tej inwestycji. Zarząd Osiedla wnosi zatem o stosowną ekspertyzę uszkodzeń, które zdaniem użytkowników, mieszkańców i Zarządu Osiedla są postępujące: pojawiły się pęknięcia podłużne w strefie kanalizacji liniowej, kostka wraz z podbudową znacznie obniżyła się w miejscach strategicznych tj. przy studzienkach i zaworach, został uszkodzona kostka w wielu miejscach.
Odcinek ten był do tej pory najlepiej utrzymanym odcinkiem ulicy Włościańskiej (po drugiej stronie zmiany strukturalne i uszkodzenia  są rozleglejsze ze względu na wcześniejsze inwestycje w Parku). Stan ten niestety możemy określić jako "przeszły".
 
Z uwagi na powyższe wnosimy przychylenie się do prośby mieszkańców i Zarządu Osiedla o pilną interwencję w tej sprawie.
 
Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania korespondencji oraz pisemne informacje związane z postępowaniem Urzędu i odpowiednich instytucji  w ww sprawie.
 
Pozostaję z szacunkiem oraz z nadzieją na interwencję,
 
 
Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
www.swojczyce.pl , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fb/swojczyce

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem