• img3.jpg
 • img9.jpg
 • img5.jpg
 • img4.jpg
 • 23.jpg
 • img10.jpg
 • img2.jpg
 • img6.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • img1.jpg
 • img8.jpg
 • img7.jpg

Biurze Rozwoju Wrocławia rozpoczyna się procedura wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tatarakowej we Wrocławiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Strachocińską a Groblą Janowicko - Swojczycką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - MPZP nr 516.

Wyłożenie projektu rozpocznie się od dnia 22 sierpnia 2018 do dnia 12 września 2018, projekt dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, w pokoju nr 213 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 05 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 215 o godzinie 15:30. Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane osoby.

Do dnia 26 września 2018 roku można wnosić również wszelkie uwagi i wnioski do projektu planu na piśmie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, 50-030 Wrocław.

Pełna dokumentacja dotycząca MPZP 516 dostępna jest na stronie BIP UM Wrocławia - LINK

Prace nad planem trwają już od 2013 roku, od kiedy można było składać pierwsze uwagi i wnioski do planu. Rada Osiedla wystąpiła w tamtym czasie z pismem do BRW, w którym zawarła swoje propozycje dla tego obszaru - Pismo z uwagami w sprawie MPZP ul. Tatarakowej - część z nich została ujęta w projekcie, szczególnie zapisy dotyczące utrzymania zabudowy jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych, znalazły się również zapisy dotyczące wydzielenia nowych ciągów komunikacyjnych na wskazanym obszarze.


Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem