Pod koniec listopada 2017 roku zwróciliśmy się z wnioskiem do Wydziału Inżynierii Miejskiej z prośbą o przeanalizowanie i ewentualną zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wilczyckiej i Strachocińskiej - Pismo do WIM w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Wilczyckiej

Zmiany miały dotyczyć likwidacji lewoskrętu z ul. Wilczyckiej w kierunku ul. Strachocińskiej. Rozwiązanie to naszym zdaniem poprawiłoby płynności ruchu na zakorkowanej ul. Strachocińskiej, oraz zwiększyło również znacznie bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Wilczycka/Strachocińska, gdyż obecnie pojazdy skręcające w lewo często wstrzymują ruch w obu kierunkach stwarzając duże zagrożenie dla wszystkich użytkowników ruchu.

Wydział Inżynierii Miejskiej po dokładnej analizie ruchu na tym skrzyżowaniu oraz statystykach wypadków jakie miały tam miejsce podjął decyzję o pozostawieniu obecnie obowiązującej organizacji ruchu bez konieczności wprowadzania zmian - pełna odpowiedź w tej sprawie dostępna jest w linku poniżej:

Odpowiedź z WIM w sprawie ul. Wilczyckiej