Zgłoszono do Tauron Dystrybucja awarię oświetlenia ulicznego na całej długości ul. Przy Torze przez serwis - TAURON - Zgłoś awarię. Zgłoszenie przyjęto w dniu 24.10.2017 o godzinie 23:00. Zgłaszający; Mariusz Tokarz - Rada Osiedla Strachocn Swojczyce Wojnów