W związku z wyłożeniem przez Biuro Rozwoju Wrocławia w miesiącu czerwcu MPZP obejmującego obszar po północno - wschodniej stronie ul. Kowalskiej we Wrocławiu, - MPZP dla rejonu ul. Kowalskiej - wyłożenie do dnia 14 lipca 2017 roku wszyscy zainteresowani mieli możliwość składać wnioski do wymienionego planu - poniżej w linku wniosek z uwagami Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów:

Wniosek do MPZP ul. Kowalskiej