Po dyskusji publicznej nad projektem MPZP ul. Włościańskiej - Dyskusja publiczna w sprawie MPZP ul. Włościańskiej - kolejnym etapem całej procedury związanej z dalszymi pracami nad planem jest składanie uwag w formie pisemnej do Prezydenta Wrocławia.

Przypominamy, że należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 roku na adres:

Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

W załączniku dostępny jest wzór wniosku który należy wydrukować i wypełnić zgodnie z własnymi uwagami do planu - WNIOSEK DO MPZP

Link do mapy własności UM Wrocławia - MAPA WŁASNOŚCI