Ogłoszenia o wyłożeniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu. Wszelkie uwagi do projektu MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres:

Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław do dnia 16.05.2017 roku.


Szczegółowe informacje w załącznikach:

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE ŚRODOWISKOWE

ZAŁĄCZNIK

Projekty uchwał wraz z rysunkami planów publikowane są w BIP - LINK