Zarząd Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwrócił się z wnioskiem w imieniu mieszkańców do ZDiUM - u oraz Oficera Rowerowego działającego przy UM Wrocławia o oznakowanie przejazdów rowerowych w ciągu ul. Strachocińskiej na całej długości istniejących ciągów pieszo – rowerowych.

Obecny stan powoduje, że rowerzyści muszą ustępować pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom dróg, co w przypadku ul. Strachocińskiej z licznymi drogami wlotowymi i wyjazdami z posesji powoduje tylko niepotrzebne spowolnienia jazdy oraz często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji w związku z niejasną interpretacją przepisów jakie obowiązują na ciągach pieszo rowerowych zarówno kierowców jak i rowerzystów.

Pismo z dnia 25.03.2017