• img10.jpg
 • img5.jpg
 • 12.jpg
 • img8.jpg
 • img9.jpg
 • 13.jpg
 • img3.jpg
 • img1.jpg
 • 23.jpg
 • img4.jpg
 • img6.jpg
 • img7.jpg
 • img2.jpg

Trwa procedura związana z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu. - Obwieszczenie o przystapieniu do MPZP Swojczycka-Miłoszycka i linia kolejowa 

UM WROCŁAWIA opublikował ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA  w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu, w tym również tych złożonych w miesiącu październiku 2016 roku przez Zarząd Osiedla. Część tych wniosków została uwzględniona w projekcie planu, szczególnie te dotyczące charakteru zabudowy, zachowania terenów rekreacyjnych i zabezpieczenia terenów pod P&R w rejonie linii kolejowej. Odrzucono wnioski w sprawie m.in odtworzenia ul. Bazaltowej i przedłużenia linii tramwajowej z Sępolna, alternatywnie z Kowal w rejon ul. Swojczyckiej - wydaje się to trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że niemal w tym samym czasie UM podjął decyzję o budowie nowych Mostów Chrobrego i poprowadzeniu linii tramwajowej w rejon Swojczyc. Czyżby jeden wydział nie wiedział co robi drugi, czy to świadome działanie i decyzje UM? Pozostawiamy na razie tą kwestię bez odpowiedzi. 

 Poniżej link do pełnej treści zarządzenia oraz wypis dotyczący wniosków zgłoszonych przez Radę Osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów

ZARZĄDZENIE NR 6094/17

Wniosek złożony do projektu planu przez Radę Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów pismem z dnia 24 października 2016 r.:

1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym:

a) przeznaczenia terenu pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Miłoszycką w dużej części pod zabudowę mieszkaniową niską, dopuszczenia możliwości lokowania niewielkich lokali użytkowych biur i drobnych usług takich jak: fryzjer, zakład krawiecki, magiel, księgarnia punkt ksero na zasadach określonych w przepisie art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego,

b) przeznaczenia nieruchomości dostępnych z ulicy Swojczyckiej i Chałupniczej przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniową niską,

c) utrzymania obszaru pomiędzy ul. Swojczycką, Gospodarską a Miłoszycką/Ludową jako tereny zielone rekreacyjne zgodnie z wygranym wnioskiem do WBO 2016 – Park Swojczycki „Czarna Woda”,

d) utrzymania niezabudowanej działki wzdłuż ul. Ludowej na odcinku pomiędzy ul. Miłoszycką i Swojczycką jako działki rekreacyjnej z przeznaczeniem jako dotychczas na organizację festynów i pikników integracyjnych dla mieszkańców oraz na inne formy wypoczynku na świeżym powietrzu,

e) zlokalizowania w pobliżu stacji kolejowej PKP Swojczyce przy ul. Gospodarskiej parkingu typu P&R niezbędnego do prawidłowej obsługi połączeń planowanej kolei aglomeracyjnej, alternatywnie budowa nowego przystanku kolejowego wraz z parkingiem na wysokości przejazdu kolejowego na ul. Swojczyckiej na wysokości skrzyżowania z ul. Bazaltową co pozwoli skomunikować kolej, komunikację autobusową i docelowo tramwajową z osiedlami Olimpia Port i Nowy Port;

2) nie uwzględnia się w zakresie dotyczącym:

a) przeznaczenia terenu pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Miłoszycką wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową niską,

b) utrzymania w projekcie planu miejscowego zakazu lokowania na terenach pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Miłoszycką usług rażąco kolidujących z zabudową mieszkaniową w szczególności warsztatów, składów i magazynów, parkingów dla samochodów ciężarowych,

c) odtworzenia ul. Bazaltowej z pełną przepustowością w obu kierunkach do ul. Chałupniczej wzdłuż torów kolejowych jako alternatywnej drogi dojazdowej zarówno do cmentarza parafialnego jak i do osiedli Nowy Port oraz innych, które są w fazie budowy lub planowania na tym obszarze,

d) budowy linii tramwajowej od pętli Sępolno, alternatywnie z pętli Kowale w kierunku Swojczyc i Wojnowa – inwestycja ta wymaga zarezerwowania terenów wzdłuż ul. Swojczyckiej na odcinku objętym planem pod budowę torowiska tramwajowego z niezbędną infrastrukturą,

e) przebudowy skrzyżowania ul. Ludowej z ul. Swojczycką z uwzględnieniem prawo i lewoskrętów o odpowiedniej szerokości umożliwiającej swobodny przejazd pojazdów komunikacji miejskiej,

f) budowy drogi/łącznika pomiędzy ul Gospodarką i Mydlaną wzdłuż torów kolejowych, która pozwoli zapewnić obsługę komunikacyjną dla działek na tym obszarze ze wskazaniem na ich zabudowę o charakterze mieszkaniowym.

 


Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem