Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe

Obwieszczenie - str 1

Obwieszczenie - str 2

Obwieszczenie - mapa