W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Rozwoju Wrocławia na wnioski złożone w dniu 25.10.2010 do MPZP Swojczyce Południe - nie wszystkie opiniowane przez nas wnioski zostały przyjęte, niemniej jednak zaproponowane alternatywne rozwiązania również częściowo rozwiązują problem zagospodarowania tego obszaru zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a co najważniejsze przybliżają nas do uchwalenia całego planu dla Swojczyc Południowych jeszcze w tym roku - Korespondencja z dn. 29.10.2010