• 23.jpg
 • img7.jpg
 • img8.jpg
 • 12.jpg
 • img6.jpg
 • img10.jpg
 • img4.jpg
 • img3.jpg
 • img1.jpg
 • img5.jpg
 • img2.jpg
 • img9.jpg
 • 13.jpg

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:
ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania: Remont ulicy Marco Polo – stworzenie bulwaru nadrzecznego

 
Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca)WROCŁAW , ULICA MARCO POLO, OBRĘB SWOJCZYCE , WŁAŚCICIEL GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku:
Podczas budowy osiedla remont Olimpia Port, wyremontowano część ulicy Marco Polo w koncepcji bulwaru nadrzecznego . Inwestycja kończy się na wysokości ulicy Kolumba. Należy kontynuować tę koncepcję w stronę Mostów Chrobrego. Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

2)    prawidłowa komunikacja piesza i kołowa

3)    cele rekreacyjne

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, ZIM Wrocław

Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2015 – PAŹDZIERNIK 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów


Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl


Dyżury Zarządu Osiedla:

Każdy czwartek: 19:00 do 20:00


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05

Kolej Miejska

Konsultacje

Ekosystem