• img8.jpg
 • img10.jpg
 • 13.jpg
 • img7.jpg
 • 12.jpg
 • img9.jpg
 • img3.jpg
 • img4.jpg
 • img6.jpg
 • img5.jpg
 • 23.jpg
 • img2.jpg
 • img1.jpg

Do końca głosowania zostało:

Zagłosuj na projekty WBO z naszych osiedli nr 325 i 714...

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:
ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Nazwa zadania:

REMONT  NAWIERZCHNI  ULICY WIEŚNIACZEJ Z ODWODNIIENIE LINIOWYM I KANALIZACJĄ BURZOWĄ

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):
W CIĄGU ULICY WIESNIACZEJ  , OBRĘB STRACHOCIN , WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , ZARZĄDZAJĄCY ZDIUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: Ulica Wieśniacza  pozbawiona jest nawierzchni  utwardzonej od początku lat 80-tych xx wieku.
Istniejącą wtedy nawierzchnię bitumiczną zdewastowano podczas budowy infrastruktury wod-kan a także w procesie gazyfikacji osiedla.
Nigdy nie nastąpiło przywrócenie stanu pierwotnego – czyli nawierzchni bitumicznej po zakończonych inwestycjach.

Stan techniczny ulicy Wieśniaczej jest bardzo zły, szczególnie po każdym sezonie jesienno-zimowym. 

Dalsze inwestycje miejskie w okresowe utwardzanie nawierzchni i prowizoryczne remonty  tej ulicy , są bezpodstawne z finansowego punktu widzenia. Przez 20  lat na remont i utwardzanie przekazano fundusze, które można było przeznaczyć na położenie nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej .

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

1)    znaczne oszczędności finansowe w długim okresie ( przeznaczane fundusze na coroczne renowacje nawierzchni ziemistej są nieuzasadnione! )

2)    radykalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym i pieszym

3)    należyte zakończenie inwestycji drogowych w obrębie  osiedli.

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich

Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2015 – GRUDZIEŃ 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów


Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 19:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Kolej Miejska

Konsultacje

Ekosystem