Korespondencja dotycząca natychmiastowego usunięcia pojemników na szkło i odzież z lokalizacji Strachocińska 85-89 i ich natychmiastowej relokacji...
 
 

Pismo z dn. 28.06.2016 - wersja PDF