• img8.jpg
 • img5.jpg
 • img6.jpg
 • img7.jpg
 • img2.jpg
 • img4.jpg
 • img9.jpg
 • 13.jpg
 • img3.jpg
 • 23.jpg
 • img1.jpg
 • 12.jpg
 • img10.jpg

Od kilku już miesięcy trwają prace nad projektem przebudowy ul. Miłoszyckiej. Projekt ten obejmuje poza gruntownym remontem samej drogi również budowę sieci kanalizacyjnej, niestety dotyczy to tylko samej ul. Miłoszyckiej z pominięciem sąsiadujących z nią ulic tj. Ceglanej, Gospodarskiej, Byczyńskiej, Ludowej, Chałupniczej i Swojczyckiej. W związku z tym wystąpiliśmy do MPWiK z pismem jakie są szanse oraz jakie warunki powinny być spełnione, aby w ramach planowanych prac skanalizowano całe Swojczyce, a nie tylko główną arterię osiedla. Poniżej publikujemy odpowiedź w tej sprawie.

Z otrzymanej korespondencji wynika, że jest to tylko możliwe w ramach programu inicjatyw lokalnych, co w praktyce oznacza, że mieszkańcy musieliby partycypować w kosztach takiej inwestycji. Jakie byłyby to kwoty nie sposób w tej chwili oszacować - w związku z tym będziemy się zwracać do Wydziału Inżynierii Miejskiej, aby sporządzono kosztorys budowy sieci kanalizacyjnej na pominiętej w projekcie części Swojczyc uwzględniając przedział kwotowy, który musiałby być wniesiony przez mieszkańców, aby taka inwestycja została zrealizowana.

Korespondencja z MPWiK


Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl


Dyżury Zarządu Osiedla:

Każdy czwartek: 19:00 do 20:00


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05

Kolej Miejska

Konsultacje

Ekosystem