Mimo otrzymanej niedawno negatywnej opinii ZDIUM-u w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na odcinku pomiędzy ul. Tatarakową a Narciarską Wydział Inżynierii Miejskiej wydał jednak decyzję pozytywną. Opracowywana jest właśnie dokumentacja techniczna i mamy nadzieję, że nowe przejście, które ułatwi wielu mieszkańcom przedostanie się przez ul. Strachocińską powstanie już niebawem.

Korespondencja z WIM