Ustalenia z Wydziałem Transportu - skierowanie autobusów linii 115 na Rondo Reagana.
______________________________________________________________________________________

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego
ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4; 50-032 Wrocław Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-316 Wrocław, ul. B. Prusa 75-79
Wrocław 07.08.2014r.
Dotyczy skierowania autobusów linii 115 na Rondo Reagana. Szanowni Państwo, W ślad za uzgodnieniami (vide załącznik z dnia 27 maja 2014r, punkt 20), Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przypomina o konieczności skierowanie od dnia 1 września autobusów linii
115 na przystanek "Rondo Reagana" dla kursów "z osiedla". Wnosimy również, o ustanowienie dodatkowego przystanku dla wysiadających na rogu Szczytnicka/Reja.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji prosimy o uwzględnienie ww zmian w lokalizacji przystanków, przy ustalaniu nowego, powakacyjnego rozkładu jazdy.
Prosimy również, o przywrócenie kursów przez ulicę Dembowskiego dla młodzieży dojeżdżającej do gimnazjum rejonowego. Godziny dojazdu do gimnazjum, prosimy ustalić z Dyrekcją Gimnazjum nr
19 . O zmianach w lokalizacji przystanku autobusów linii 115 Zarząd Osiedla powiadomił mieszkańców. Z poważaniem Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów